خداحافظ OHSAS18001

همانطور که می دانید سری الزامات OHSAS 18001 جزو استانداردهای ایزو نمی باشد و بوسیله تعدادی از شرکت های گواهی دهنده تحت نظارت BSI و با توجه به نیاز صنایع و بخش خدمات تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد .

بعلت عدم توافق و اجماع کشورهای مختلف در مورد مفاد OHSAS 18001 در سازمان جهانی استانداردسازی ISO ، مخالفت سندیکاهای کارگری با OHSAS 18001 (بدلیل اینکه معتقد هستند، این استانداردها نمی تواند تا آن حد کامل باشد که تمام الزامات را برای سلامت و ایمنی تامین کنند و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند) و همچنین تاکید ISO بر این که الزامات ضروری در ارتباط با سلامت تا حد زیادی در استانداردهای سری ISO 14000 بیان شده است، OHSAS هیچگاه در قالب یک استاندارد بین المللی سازماندهی نشد ، ولی اخیراً ISO اعلام کرد که کمیته ISO / PC 283 جلساتی را به منظور توسعه و انتشار یک استاندارد بین المللی در زمینه سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OH & S ) بر مبنای OHSAS18001 تشکیل داده است تا استاندارد جدیدی تحت عنوان ISO 45001 را منتشرنماید.اولین جلسه کمیته ISO / PC 283 در اکتبر سال 2013 برگزار شد و پروژه توسعه و انتشار ISO 45001 در دستور کار قرار گرفت. طبق برنامه ریزی های به عمل ‌امده قرار است:

پیش نویس اول کمیته ( ISO / CD 45001) در می 2014 ، اولین پیش نویس استاندارد بین المللی(ISO / DIS 45001) در فوریه 2015 و پیش نویس نهایی استاندارد بین المللی (ISO / FDIS 45001) در مارس 2016 منتشر خواهد شد.

 

با این اوصاف باید گفت که به زودی باید با OHSAS18001 خداحافظی کرد ، البته باید اعتراف کرد که اغلب هیچ وقت OHSAS18001 ‌ را به عنوان یک سیستم مدیریتی جامع در حوزه بهداشت و ایمنی شغلی قبول نداشتند چون بعد از اجرای کامل آن باز هم اطمینان لازم را ایجاد نمی کرد ، به همین خاطر باید از شنیدن این خبر خوشحال شد .

/ 0 نظر / 38 بازدید