برق گرفتگی اپراتور جرثقیل بعد از برخورد بوم جرثقیل با شبکه برق

 

A crane worker was electrocuted after
 the machine came into contact with power lines
in East Vancouver

برق گرفتگی اپراتور جرثقیل بعد از برخورد بوم جرثقیل با شبکه برق
.... 

/ 0 نظر / 41 بازدید