تدوین بیانیه مقابله با خسارات زلزله

همایش 10 سال پس از زلزله 1382 بم؛ آموخته ها و گام های پیش رو با قرائت بیانیه ای به کار خود پایان داد.

این همایش از دیروز در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با حضور کارشناسان رشته های مختلف آغاز بکار کرده بود. در بیانیه پایانی این همایش با اشاره به خطر پذیری بالای کشور در برابر رویدادهای لرزه ای بر توجه ویژه به موضوع کاهش خطرپذیری زلزله در شهرها و بافت های آسیب پذیر تاکید شد.
دیگر بخشهای این بیانیه شامل جلب توجه نهادهای حاکمیتی به موضوع خطر زلزله به منظور حمایت از اقدامات مورد نیاز برای کاهش اثرات ویرانگر زمین لرزها، تدوین و اجرای نقشه راه و طرح های جامع پیشگیری و مدیریت بحران و استفاده از توانمندی ها و تجارب حوزه های اجرایی و علمی تحقیقاتی برای تدوین و اجرای طرح های کاهش آسیب پذیری از زمین لرزه ها است.
همچنین در این بیانیه بر توجه به عناصر بومی و تبعات اجتماعی و اقتصادی در تنظیم و اجرای برنامه ها برای کاهش خطرپذیری، توجه کافی به نقش مردم و سازمانهای مردمی و محله محور و تهیه برنامه های اجرایی کاهش آسیب پذیری تا افق 1404 نیز تاکید شده است.

/ 0 نظر / 44 بازدید