خروج از جرثقیل هنگام برخورد بازو ( بوم ) به شبکه هوایی برق بیست کیلوولت

هنگام برخورد بازو ( بوم ) جرثقیل با خطوط هوایی برق ، تا زمانیکه راننده داخل خودرو هست، مشکلی برای راننده پیش نخواهد آمد.
اگر خودرو دچار حریق گردد لازم است راننده از داخل خودرو خارج گردد که روش کار به شرح شکل زیر است.

لازم به ذکر است، افرادی که روی زمین اطراف جرثقیل مستقر هستند، اگر به جرثقیل نزدیک شده و تماس پیدا نمایند، دچار برق گرفتگی خواهند شد ، لذا در چنین شرایطی باید از نزدیک شدن بقیه افراد و عابرین به جرثقیل جلوگیری گردد.

راننده باید بگونه ای از خودرو به بیرون بپرد

که بین ماشین و زمین ارتباطی برقرار نگردد.

که اگر چنین اتفاقی روی دهد، راننده حتما دچار برق گرفتگی خواهد شد.

/ 0 نظر / 32 بازدید