نگاهی ساده به شوک الکتریکی و سیم زمین

نویسنده: رضا نیک پیام - ۱۳٩٢/۱٠/۱۱

نگاهی ساده به شوک الکتریکی و سیم زمین - رضا نیک پیام

مجله پیام ایمنی- سال دهم - آذر و دی ۱۳۹۱

 

بدون اغراق هر ساله هزاران حادثه شغلی در کارگاه های کوچک و بزرگ روی می دهد.نتیجه این حوادث از آسیب دیدگی های جزیی تا قطع عضو ، معلولیت و حتی مرگ متفاوت است. بدون شک دلیل بخش مهمی از این حوادث ناآگاهی سرپرستان ، مهندسین اجرایی و همین طور کارگران از خطرات و روش های ایمنی و حفاظت در عملیات اجرایی در صنایع است.

همه می دانیم ، امروزه انرژی الکتریکی به لحاظ دارا بودن قابلیت های ممتاز نظیر :

- مصرف بدون تولید آلودگی

- امکان تبدیل آن به شکل های دیگر یعنی انرژی حرارتی و مکانیکی

- امکان انتقال سریع و آسان آن از مراکز تولید به مصرف

در همه جا مورد استفاده قرار می گیرد ، از شهرها گرفته تا روستاها و مزارع به آن نیازمندند.

/ 0 نظر / 71 بازدید