رعایت نکات ایمنی در تهیه و استفاده از آسانسور

شرایط فروشنده و نصاب آسانسور

ب: الزامات و شرایطی که باید فروشنده و نصاب آسانسور درهنگام فروش و نصب آسانسور دارا باشند:
۱- داشتن پروانه طراحی و مونتاژ از سازمان صنعت، معدن و تجارت
۲- حضور و نظارت دقیق مدیر فنی فروشنده در کلیه مراحل نصب
۳- به کارگیری قطعات با کیفیت و مورد قبول بازرسی و ناظران
۴- عقد قرارداد سرویس و نگهداری حداقل به مدت یک سال همزمان با اخذ گواهینامه ایمنی از اداره استاندارد
۵- آموزش مدیر ساختمان برای رفع محبوس شدن بهره برداران و نصب دستورالعمل مربوط در موتورخانه

اقدامات لازم برای حفظ ایمنی استفاده کنندگان

چ: الزاماتی که باید توسط بهره برداران آسانسور (مالک یا مدیر ساختمان) برای حفظ ایمنی انجام پذیرد.
۱- انجام تعهدات متعلق به کارفرما در قراردادهای سرویس و نگهداری و پیگیری انجام شدن سرویس های ماهانه
۲- پرهیز از به کارگیری افراد غیرمسئول و متفرقه برای رفع ایرادهای عملکردی
۳- حفظ خونسردی و استفاده نکردن از آسانسور در هنگام بروز مشکل عملکردی و تماس با ارائه دهنده خدمات سرویس و نگهداری 
۴- عمل به دستورالعمل های نصب شده در موتورخانه برای نجات افراد محبوس شده در آسانسور و یا تماس با ارائه دهنده خدمات سرویس و نگهداری، یا سازمان آتش نشانی.
۵- استفاده به جا و متناسب با مشخصات آسانسور

نگهداری آسانسور

۱- اخذ گواهینامه مجدد استاندارد و ایمنی پس از هر بار تعمیرات اساسی و یا یک سال پس از صدور گواهینامه استاندارد
۲- تمدید بیمه نامه حوادث آسانسور در زمان انقضای تاریخ بیمه نامه
۳- دقت در حفظ و به روز بودن روشنایی مسیر ورودی به موتورخانه و داخل موتورخانه
۴- اطمینان از عملکرد تهویه کابین و روشنایی آن
۵- اطمینان از عملکرد چاه ارت ساختمان و وصل بودن اتصال ارت آسانسور به آن
۶- استفاده نکردن از فضای موتورخانه آسانسور به عنوان انبار وسایل متفرقه
۷- نگهداری نکردن مواد خطرناک و آتش زا در موتورخانه آسانسور و نصب تجهیزات اطفای حریق مناسب
۸- جلوگیری از تردد افراد متفرقه به خصوص کودکان به موتورخانه
۹- سعی در حفظ دمای استاندارد در موتورخانه

دستورالعمل بیرون آوردن افراد داخل آسانسور
الف: دستورالعمل بیرون آوردن افراد داخل آسانسور در زمانی که برق ساختمان قطع شده است ولی به دلیل نقص فنی افراد در آسانسور محبوس شده اند:
این دستورالعمل مخصوص آسانسورهای کششی مسافربر و دارای موتورخانه و موتور گیربکس است و در دیگر موارد به دستورالعمل فروشنده آسانسور باید عمل شود.
۱- آسانسور باید دارای کلید اعلام در داخل کابین باشد که با فشار دادن آن، افراد حبس خود را اعلام کنند.
۲- مسیر دسترسی به موتورخانه و داخل موتورخانه باید از نور کافی برخوردار باشد.
۳- ضمن حفظ خونسردی عملیات نجات را انجام دهید.
۴- به محض ورود به موتورخانه کلید برق سه فاز اصلی را در حال صفر (قطع) قرار دهید.
۵- در صورت نبود دستورالعمل به توصیه هایی که در ادامه بیان می شود عمل کنید.
۶- دستگیره ترمز روی گیربکس را به سمت راست یا چپ فشار دهید یا بکشید و در همان حالت نگهدارید.
۷- فلکه زرد رنگ ابتدای گیربکس را در جهتی که راحت تر به حرکت درمی آید بگردانید.
۸- رنگ روی سیم بکسل ها نشان دهنده طبقات است (کابین در مقابل در قرار گرفته است)
۹- هر زمانی که یک ردیف از رنگ ها در مقابل علامت مشخص شده، قرار گرفت دستگیره ترمز را رها کنید.
۱۰- پس از آن که کابین در مقابل در طبقه قرار گرفت به طبقه موردنظر بروید و با کلید مخصوص در طبقه را باز کنید.
۱۱- در این زمان فرد یا افراد داخل کابین با بازکردن در کابین می توانند از آسانسور خارج شوند. (برق اصلی همچنان در حالت قطع باشد.)
۱۲- برای رفع عیب و راه اندازی مجدد آسانسور با شرکت فروشنده و یا شرکت سرویس دهنده تماس بگیرید.
نکته مهم: چنان چه در ساختمان فردی وجود نداشته باشد که بتواند اقدامات مذکور را انجام دهد حتما از شرکت سرویس دهنده یا سازمان آتش نشانی برای رفع حبس استفاده کنید.

/ 0 نظر / 255 بازدید