شاخص های مهم در انتخاب سیم بکسل مناسب

2.پایداری در برابر خستگی خمشی (Resistance to Bending Fatigue)

سیم بکسل ها با طرح های مختلف در برابر نیروهای خستگی ،دارای سطوح مقاومت هستند.برای مثال سیم بکسل های 8 استرند نسبت به نوع 6 استرند از پایداری بیشتری در برابر خستگی خمشی برخوردارند.

یک اصل کلی برای پیشگیری و کاهش خستگی این است که : هرچه تعداد مفتول های یک استرند باشد پایداری آن سیم بکسل در برابر نیروهای خمشی بیشتر خواهد بود.هرقدر میزان خم شدگی بیشتر باشد خستگی بیشتر وسریع تر روی می دهد .

3.پایداری در برابر خستگی لرزشی (Resistance to Vibration Fatigue)

در سیستم بالابری لرزش، نقش مخربی دارد.امواج ناشی از لرزش در طول سیستم حرکت کرده ونهایتا در نقاطی باید میرا شود . برای مثال محل اتصال سیم بکسل به درام یکی از این نقاط است . امواج ضربه ای ناشی از لرزش ، باعث آسیب دیدگی سیم بکسل در نقطه ی میرایی می شود .

4.پایداری در برابر ساییدگی (Resistance to Abrasion)

ساییدگی معمولا به دلیل عوامل زیر است :

تراز و میزان نبودن درام

قطر نامناسب شیار

زاویه ی عبور نامناسب

پیچیدن نادرست سیم بکسل روی درام

نامناسب بودن نوع و جنس سیم بکسل با کار مورد نظر

یادآوری می شود که سیم بکسل ها ی با مفتول بیرونی ضخیم وسیم بکسل های با تاب لنگ ،در برابر نیروهای سایشی مقاوم هستند.

5. پایداری در برابر له شدگی و فشردگی (Resistance to Crushing)

له شدگی ناشی از فشار سیم بکسل بر درام ، قطر نامناسب شیارها و روی هم افتادگی لایه های سیم بکسل در درام است . هم چنین اگر قطر درام و قطر شیارها با سیم بکسل تناسبی نداشته باشند و نیز پیچیدن چند لایه ی سیم بکسل روی درام و مجموع این عوامل منجر به افزایش له شدگی سیم بکسل می شود .

6. توان ذخیره (Reserve Strength)

توان ذخیره عبارت است از جمع توان تمامی مفتول های سیم بکسل به غیر از مفتول های لایه ی بیرونی استرند .

منبع: http://rigging.blogfa.com/

/ 0 نظر / 112 بازدید