توضیح وزارت‌ بهداشت درباره امواج‌ مغناطیسی / دکل‌های فشارقوی آسیب زاست

مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت به ضرورت آموزش همگانی بهداشت مواجهه با پرتوهای امواج الکترومغناطیس تاکید کرد. فرکانس دکلهای برق فشار قوی به شدت پایین اما عمق نفوذ انرژی دریافتی آنها بسیار بالاست و قرار گرفتن در معرض این فرکانس ها آسیب زاست.

مهندس علی گورانی گفت: وظیفه وزارت بهداشت و سازمانهای مرتبط  آموزش به مردم در استفاده از وسایل مولد اشعه است.

وی با اشاره به انواع میدانهای مغناطیسی (EMF) که شامل امواج رادیوفرکانس، مایکروویو، فرکانس کم، مادون قرمز، نور مرئی، ماورای بنفش، X نرم، X سخت، ‌اشعه گاما و برقهای فشار قوی است، افزود: مردم دارای حقوق شهروندی مواجهه با میدانهای الکترومغناطیس هستند که یکی از این موارد حقوق ارتباط با برق فشار قوی (ELF) است.

مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت گفت: برق فشار قوی به برقی گفته می شود که از 1000 ولت به بالا یا یک کیلو ولت باشد و برقهای فشار قوی در گروههای مختلف مانند برق ۲۰ کیلوولت، ۶۳ کیلوولت، ۲۲۰ کیلوولت، ۴۰۰ کیلوولت و ۵۰۰ کیلوولت دسته بندی می شود.

گورانی ادامه داد: فرکانس دکلهای برق فشار قوی به شدت پایین اما عمق نفوذ انرژی دریافتی آنها بسیار بالاست و قرار گرفتن در معرض این فرکانسها آسیب زاست.

مسئول بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت با اشاره به اینکه چارچوب ورود به حریمهای فشار قوی در خطوط برق رسان، دکلها، تجهیزات، تاسیسات و پستهای برق از سوی وزارت نیرو تعریف شده است، گفت: وزارت بهداشت بنابر رسالت سازمانی خود در قالب برنامه بهداشت پرتوها بر عملکرد تمامی کاربران سیستمهای مولد اشعه، نظارت قانونی دارد.

وی حداقل حریم ورود به دکلهای فشار قوی را 3 متر بیان کرد و در ادامه گفت: در محیطهای عمومی شدت میدان الکتریکی نباید بیشتر از 5000 ولت تقسیم بر متر باشد و همچنین شدت میدان مغناطیسی هم نباید از 0.1 میلی تسلا (MT) بیشتر باشد.

منبع: مهر
/ 0 نظر / 32 بازدید