برگه اطلاعات ایمنی مواد و طریقه تهیه آن

MSDS نقطه ضروری شروع برای اجرای یک برنامه کامل ایمنی و بهداشت برای مواد میباشد. MSDS ها منبع کاملی از اطلاعات برای دارندگانشان نیستند . بیشتر MSDSها توسط کارخانجات یا تهیه کنندگان مواد ، آماده میشود . بنابراین آنها بطور عمومی به طبیعی بودن گرایش دارند .وقتی شما یک MSDS را میخوانید بایستی بخاطر داشته باشید که سه نوع خطر ممکن است با استفاده از فراورده های شیمیایی مرتبط باشد.

·   خطرات بهداشتیBMC : بعنوان مثال تماس پوست با اسید باعث سوختگی میگردد.

·   خطرات حریق : بعنوان مثال پروپان خیلی آسان میسوزد و ممکن است منفجر شود .

·   خطرات واکنش پذیری : بعنوان مثال ترکیب آمونیاک و سفیدکننده های خانگی باعث انتشار گازهای مضر میگردد.

تمامی پتانسیل خطر مواد را ارزیابی کنید . یک MSDS خوب اطلاعات ویژه و کاربردی را فراهممی کند.

نمونه یک MSDS

 بخش 1 : اطلاعات محصول

بخش 2 : عناصر خطر زا

بخش 3 : اطلاعات فیزیکی

بخش 4 : خطر حریق و انفجار

بخش 5 : اطلاعات واکنش پذیری

بخش 6 : خصوصیات سم شناسی /اطلاعات خطرات بهداشتی

بخش 7 : کمکهای اولیه

بخش 8 : پیشگیری

بخش 9 : اطلاعات تهیه کننده MSDS

 

1-     اطلاعات محصول

اولین چیزی که بایستی وقتی MSDS بدستتان رسید انجام دهید اطمینان از درستی MSDS ماده ای است که با آن کار میکنید . بخش اطلاعات محصول به شما اطلاعاتی که مورد نیاز است تا از صحیح بودن MSDS مطمئن شویم ، به ما میدهد .

شناسایی محصول در MSDS که معمولا نام محصول است بایستی دقیقا همان شناسه روی برچسب WHMIS باشد . دربخش نام محصول ، نام کارخانه یا تهیه کننده، ممکن است در تایید اینکهMSDS صحیح را داریم به ما کمک کند. اطلاعات در مورد نحوه استفاده محصول نیز بعضی اوقات نوشته میشود. برخی کارخانجات MSDS هایشان را با پیش بینی اینکه محصول در کاربردهای مشخص خود بکار میرود مینویسند . اگر اینطور نباشد ، شما ممکن است مجبور شوید اطلاعات ایمنی اضافی از کارخانه دریافت کنید . مواد ورودی به محل کار ممکن است توسط کانتینر از کارخانه اصلی باشد یا آنها ممکناست توسط تهیه کننده یا توزیع کننده بسته بندی شده باشد . تهیه یا توزیع کننده شرکتی است که مواد را برای شرکت شما می آورد . در برخی موارد نام و آدرس تهیه کننده و نام و آدرس کارخانه در MSDS آورده میشود . در مابقی موارد فقط یک آدرس داده می شود. به این علت MSDS ممکن است نام و آدرسی داشته باشد که با نام و آدرس دپارتمان فروش که برای خرید محصول مورد استفاده قرار گرفته، یکی نباشد . با این وجود زمانیکه میخواهید MSDS را به روز کنید معمولااین امکان وجود دارد که با توزیع کننده یا کارخانه دیگری تماس بگیرید

2-عناصر خطرزا

تمامی عناصری که دارای پتانسیل خطرزایی هستند باید در MSDS لیست شوند . در بعضی موارد، شناسایی یک یا تعداد بیشتری از عناصر که توسط سازنده مورد توجه قرار داده شده جزء اطلاعات محرمانه تجاری است . در این موارد سازنده ممکن است برای معافیت از قانون اطلاعات مواد خطرناک استفاده کند . اگر این کار انجام شود ، MSDS تاریخ ادعا برای معافیت را که ثبت شده است نشان خواهد داد اگر عناصر معیارهای قانونی برای اطلاعات محرمانه شغلی را رعایت کرده باشد  ادعا پذیرفته میشود و وضعیتی در MSDS نشان داده خواهد شد که معافیت گرفته شده است البته با تاریخ و تصمیمات قانونی.

بسته به MSDS شما ممکن است حدود مواجهه شغلی برای عناصری که در بخش عناصر خطرزا آمده را بیابید . MSDSها معمولا حدود مواجهه شغلی رایج از قبیل TLV ها که توسط ACGIH تدوین شده را میدهند . حدود مواجهه قانونی کانادا میتواند متفاوت باشد بستگی به حوزه قانونی (ایالتی ، محلی، دولتی) قانونا شرکت شما بایستی از حدود قانونی که ضروریست در MSDS لیست شود پیروی نماید .

متخصصین ایمنی و بهداشت از حدود مواجهه استاندارد شده در هنگام نمونه برداری هوا استفاده میکنند . انداز گیری غلظتهوابرد در محیط کار و مقایسه با حدود مواجهه و پیشنهاد در جهت کاهش مواجهه کارگران بستگی به نتایج بدست آمده و ارزیابی مجدد دارد .

سایر اطلاعات در مورد عناصر مواد ، بعنوان مثال شماره ثبت سرویس تجزیه شیمیایی (CAS) ، LC50 ، LD50 ممکنه در این بخش قرار بگیرند . شماره CAS ممکن است برای تایید شناسایی عناصر یا بدست آوردن اطلاعات اضافی مورد استفاده قرار بگیرد.

3-اطلاعات فیزیکی

بخش داده های فیزیکی ، اطلاعات فنی و خصوصیات مواد را به ما میدهد . شما بایستی بررسی کنید که ماده ای که توضیح داده شده (حالت فیزیکی و شکل ) همان ماده ایست که شما در اختیار دارید . اگر اینطورنباشد  شما MSDS درستی راندارید یا ممکن است ماده کهنه باشد یا در طی حمل و نقل یا انبارسازی تغییر شکل پیدا کرده باشد . در هر مورد ، اطلاعا ت MSDS ممکن است بکار نرود و شما بایستی اطلاعات اضافی بدست آورید .

اطلاعات موجود در این بخش جهت کمک به تعیین وضعیتهایی که تحت آن ماده ممکنه خطرناک شود ، بکار میرود . متخصصین فنی این اطلاعات را برای توسعه روشهای کاری برای کنترل مواجهه ، انبار سازی ، حمل و نقل ، و پاک سازی در صورت ریختهشدن استفاده میکنند .

عموما خصوصیات فیزیکی مختلفی در MSDS داده میشود ( حد بویایی ، وزن مخصوص ، فشار بخار،دانسیته بخار،میزان تبخیر،نقطه جوش،نقطه انجماد،ph،و ضریب توزیع آب/روغن)

4-اطلاعات در مورد خطر حریق و انفجار

هدف این بخش تشریح هر گونه خطرات حریق و انفجار مرتبط با مواد است . این اطلاعات با اطلاعاتی از داده های بخش واکنش پذیری ترکیب میشود و میتواند در تعیین محلی مطمئن برای انبار سازی مورد استفاده قرار گیرد. (مانند مایعات اشتعال پذیر) اطلاعات این بخش همچنین میتواند برای برنامه  ریزی تعیین نوع مناسب و محل قرار گیری خاموش کننده های حریق و همینطور برای طرح ریزی بهترین پاسخ به آتش برای سایت کاری ویژه بکار رود . مقداری از اطلاعات این بخش برای مبارزه با آتش و پاسخ اضطراری پرسنل میباشد.

اگر ماده دارای پتانسیل خطر حریق است . شما بایستی احتیاطهای ویژه حمل و نقل یا سایر ارزیابیهای کنترلی لازم برای پیشگیری از حریق را بدانید . شما همچنین بایستی احتیاطهای اضطراری برای اجرا در مواقعی که حریق در محیط کار بوقوع میپیوندد را بدانید

5- اطلاعات واکنش پذیری

 

بخش داده های واکنش پذیری هر وضعیتی که تحت آن ماده ناپایدار گشته یا میتواند خطرناک شود را تشریح میکند . مواد ناپایدار ممکن است تجزیه شوند و باعث حریق،انفجار، یا به شکل مواد جدید که خطرات مختلفی دارد بشود . بعنوان مثال این مواد شیمیایی جدید (محصولات تجزیه پذیر) ممکن است سمیتی بیشتر یا اشتعال پذیرتر از ماده اصلی باشند . وضعیتهایی از قبیل گرما ، نورخورشید ، و طول عمر ماده شیمیایی میتواند باعث ناپایدار شدن شیمیایی یا تجزیه شوند ، بنابراین این مواد احتیاج به انبارسازی ویژه و احتیاطهای حمل و نقل میباشند .

مواد ناسازگار موادی هستند که ممکن است اگر با هم مخلوط یا در کنار هم باشند واکنش شدید نشان دهند یا منفجر شوند . این مواد بایستی جداگانه نگهداری شوند و نبایستی مخلوط شوند مگر اینکه احتیاطهای ویژه در نظر گرفته شود . شما بایستی اطلاعات این بخش را بدانید تا اینکه بتوانید بطور ایمن حمل و انبار کنید و از مخلوط شدن مواد ناسازگار پیشگیری کنید . 

/ 0 نظر / 9 بازدید