طبق آمار رسمی

25 تا 35 درصد کل صدمات صنعتی وبیش از 22000 ضایعات پشت وکمر ناشی از بلند کردن نادرست بار می باشد

ستون فقرات شما

ستون فقرات شما از تعدادی مهره ،دیسک بین مهره ،رباط وماهیچه تشکیل شده است

بیرون زدگی دیسک بین مهره ای می تواند به علت فشار بیش از حد و بلند کردن بار سنگین باشد

برای بلند کردن بارهای سنگین کمک بگیرید

برای حمل بارهای حجیم از چرخ دستی استفاده کنید

برای حمل بشکه از Trolly استفاده نمایید

چند نکته :

-در حین بلند کردن بار  همزمان حرکات چرخشی نداشته باشید

-بعد از آن که بار را محکم از دستگیره آن گرفتید بلند شوید

-حداکثر بار مجازی که یک فرد به تنهایی میتواند بلند نماید 3/1 وزن خودش است 

-تا جایی که می توانید بار را به بدن نزدیک نمایید

-در جابجایی دست به دست مواظب کمر خود باشید

-لوله های سبک 6 متری را دونفره حمل نمایید

-لوله واشیاء بزرگتر وبلندتر را به تعداد لازم حمل نمایید

-افراد کوتاه قد در جلو وبلند قدتر ها در عقب

-با هماهنگی یکدیگر بار را پایین بگذارید

-جلوی دید خود را باز بگذارید

-مواظب سطوح لغزنده ،روغنی ولیز باشید .

-مواظب میخهای بیرون آمده از تخته باشید

-هنگام حمل بار حتما از دستکش مناسب  وتمیز استفاده نمایید (دستکش روغنی وکثیف نه!!!)

-مسیر حرکت را باز وخلوت نگهدارید .

-بهتر است بار را از مرکز ثقلش بلند کنید

-دستگیره ها برای راحتی شما ساخته شده اند از آنها استفاده نمایید .

-نرمش را در برنامه روزانه خود داشته باشید به ویژه وقتی که بار بلند میکنید .

 

مراحل چهار گانه بلند کردن بار

1-ابتدا نزدیک باری که میخواهید آنرا بلند کنید بایستید

2-با زانوهای خم شده بنشینید و بار را محکم در برگیرید

 

 

3-در حالی که کمر خود را صاف نگهداشته اید برخیزید

4-به آرامی حرکت نمایید

بارهایی که در ارتفاع قرار دارند ... OVERHEAD LIFT

هنگام برداشتن اشیاءروی سطح محکم وثابتی باشید نه  روی نردبان

بار را به قطعات کوچکتر تقسیم کرده وبلند کنید

سعی نمایید تاحد ممکن بار نزدیک بدنتان باشد  ناراحت کثیف شدن لباستان نباشید !!!

هنگام جابجایی بارهای خطرناک (مواد شیمیایی ،آتشگیر ،اسید و...)تمامی جوانب احتیاطی را مراعات نمایید .

حتما label بار را قبل از بلند کردن مطالعه نمایید .

چکیده مراحل 4 گانه بلند کردن بار

-نزدیک جسم بایستید (پاها به اندازه عرض شانه از همدیگر فاصله داشته باشند)

-با زانوهای خم و کمر صاف کنار بار بنشینید و آنرا محکم بگیرید

-در حالی که کمر صاف است به آرامی بلند شوید

-بعد از آن که تعادل خود راحفظ نمودید  آرام حرکت نمایید

بطور خلاصه .....

Have a game plane

Play it safe

Wear P.P.E

Use good lifting habits

Be a team player

Use lifting aids

 

۱۳۸٩/۱۱/٢۳ساعت ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: