طرز نشستن یا در واقع درست ننشستن می تواند منجر به دردهای پشت و کمر شود. در اینجا به چند نکته مهم در مورد طرز درست نشستن اشاره می کنیم.

▪ اگر در حالت نشسته حدود۱۰ درجه رو به جلو خم شوید، میزان فشار روی ماهیچه های کمر۲ برابر می شود. می توان گفت نشستن به خصوص در پشت میز نوعی مهارت است.

▪ بهترین حالت نشستن پشت یک میز، نزدیک نشستن به میز است، به طوری که ناحیه پشت بدن، محکم به پشتی صندلی چسبیده باشد و پاها نیز روی زمین یا زیرپایی قرار گرفته باشند.

▪ هنگام نشستن باید سر را کاملاً راست و کمی رو به جلو نگه داشت و نباید قوز کرد.

▪ تغییر در وضعیت نشستن نیز مهم است. بهتر است پس از مدتی نشستن، سرپا بایستید و با وضعیت جدید بنشینید، زیرا هنگام ایستادن فشار داخلی روی دیسک های بین مهره ها به یک سوم کاهش پیدا می کند.

▪ به دلیل در دسترس نبودن متوسط اندازه های بدنی ایرانیان (آنترو پومتری ملی) به ناچار در طراحی صندلی ها از متوسط اندازه های بدنی کشور های غربی استفاده شده که خود خالی از اشکال نیست. این مساله با ناآگاهی افراد از اصول نشستن صحیح در محل کار موجب عوارض عصبی عضلانی می شود.

۱۳٩٠/٢/۳٠ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: