What Is Job Safety Analysis?

ترجمه: حمید ایمانزاده

 

تعریف: آنالیز کیفی ایمنی یک شغل،‌ روش و نوع انجام کار، تشخیص خطرات و پتانسیل حوادث که ممکن است در طول انجام کار اتفاق بیا فتد. تعیین و اختصاص دادن ابزار و سیستمهایی برای کاهش و کنترل ریسک ها شامل شرح و نتیجه حوادث  و آنالیز ایمنی شغلی یک ریسک رنکینگ از برخی خطرات شناسایی شده و پتانسیل حوادث می باشد.

نامهای دیگر JSA

Job Hazard Analysis :JHA

Safe Job Analysis :SJA
Task Hazard Analysis :THA

 

picture11

 

JSAبرای کدام شغل ها انجام می شود؟

شغل هایی که در آنها حوادث و یا شبه حوادث رخ داده است.
شغل ها یی که در آنها موارد خطر کاملا عمومی و شناخته شده نیست و راههای مقابله با این خطرات شناخته شده نیست.
شغل هایی که در آنها یکسری کارگر جدید با یکدیگر کار می کنند .
شغل هایی که در آنها نیاز است چندین نفر با هم به صورت مشارکتی کار کنند ونیاز به هماهنگی بین آنها دارد .
ابزار یا روشهای جدید کاری که در حال معرفی هستند.

 

Purpose of JSA

مقصود ازJSA  چیست ؟
مقصود ازJSA  تشخیص وارزیابی خطراتی است که ممکن است در طول طراحی- روش اجرایی و ابزار آلات یک شغل دیده نشود .
تغییر پرسنل یا روش.
توسعه از اولین باری که کار انجام شده است .
اولین هدف از انجام آنایز ایمنی شغلی پیدا کردن راه ایمن برای انجام کار یا پیدا کردن راه جایگزین است.

JSA Execution
اجرای JSA

JSA توسط تیمی شامل کارگران (کسانی که واقعا این کار را انجام می دهند) یا در آینده انجام خواهند داد . سوپر وایزرها ،‌کارکنان ایمنی و تخصصهای مختلف اگر نیاز باشد .
نتایج بدست آمده در یک جدول ویا فرم کامپیوتری ثبت می شود.

 

ادامه مطلب »

پیاده سازی مدیریت ریسک در نظام مدیریت HSE

فوریه 5, 2009 — Industrial Safety Association

یکی از اصول بسیار مهم مدیریت HSE اجرای مدیریت ریسک همراه با تعهد و رهبری سازمان می باشد. در نظام یکپارچه HSE با تعریف خط مشی براساس اهداف سازمان و سازماندهی کردن برای استقرار مناسب نظام نیاز به پیاده سازی مدیریت ریسک می باشد که اهداف و اعمال ان در خط مشی سازمان توضیح داده می شود.و لذا باید تعهد ،رهبری و برنامه ریزی برای آن مانند سایر اجزای سازمان به مدیران و کلیه افراد موکول گردد.

rm
اداره HSE در این مورد موظف است که ارتباط سایر اجزا را با مدیریت ریسک هماهنگ کند و با توجه به شایستگی افراد نیروی مورد نیاز را تامین کرده و از سوی دیگر بازنگری ها و مرورهای بر آن جهت مطابقت با اهداف سازمان انجام دهد. ضرورت مدیریت ریسک، بدلیل اینکه سیستم برای حفظ بقای خود نیاز به کنترل خطرات و ریسک ها دارد در نظام مدیریت HSE بسیار مهم می باشد.
در مدیریت ریسک ابتدا خطرات موجود در کلیه مراحل اعم از طراحی، ساخت ، شرایط عملیاتی و غیر عملیاتی شناسایی شوند که نیازمند همکاری کلیه افراد در سازمان می باشد. برای اجرای این مرحله متدها و فنون نخصصی زیادی بسته به شرایط موجود ،وجود دارند که وظیفه این متد ها تجزیه و تحلیل خطرات و تخمین ریسک ناشی از آنها می باشد.. پس از شناسایی ، خطرات براساس معیارهای مهم ریسک یعنی احتمال و شدت وقوع ریسک ارزیابی می شوند.که این ارزیابی با در نظر گرفتن عواملی مانند انسان ،محیط زیست و منابع مالی انجام می پذیرد پس از ارزیابی ریسک ها بایستی در مورد آنها اقدامات کنترل و کاهش را عملی کنیم که این مرحله شامل جلوگیری از بروز خطرات و نیز کاهش ریسک خطرات موجود در سیستم می باشد.و این اقدامات با توجه به منابع و هزینه های سازمان ،ریسک را در یک حالت قابل قبول از نظر خط مشی سازمان ،قرار می دهد.ودر نهایت باید یک مسندی وجود داشته باشد که اقدامات اجراشده با الزامات ایجاد شده در سازمان را اندازه گیری و سنجش کند.. که این عمل به عهده پایش و نظارت می باشد در واقع سازمان  برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود نیاز به بازرسی ها و نظارت های دقیق دارد تا میزان اجرای اقدامات سازمانی را بسنجد.

در پست های آتی مطالبی پیرامون مدیریت ریسک، کنترل و ارزیابی آن برای استفاده شما عزیزان در این پایگاه اینترنتی قرار خواهیم داد.

۱۳٩٠/٢/۱٧ساعت ۱۱:٥٦ ‎ق.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: