منظور از تهیه این مقررات، استفاده مناسب و یکسان کلیه کارکنان کارگاههای شرکت و کارکنان پیمانکار از وسایل حفاظت فردی با توجه به شرایط اقلیمی کار می باشد و رعایت آن توسط کلیه پرسنل شرکت بلندپایه و کارکنان پیمانکاران لازم الاجرا می باشد.

 

· کلیه مدیران کارگاه ها بایستی نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان تحت سرپرستی خود در محیط کار نظارت داشته باشند.

·   مسئولیت استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان به عهده سرپرست ذیربط در سازمان پیمانکار می باشد.


مسئولیت نحوه کنترل در استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط کارکنان کارگاهها و افراد پیمانکار و ارائه آموزش های لازم ایمنی به عهده مسئول ایمنی پیمانکار باشد. 

·   مسئولیت کنترل کیفیت لوازم حفاظتی فردی به عهده مسئول ایمنی شرکت می باشد.

·   مسئولیت برنامه زمانبندی استفاده از لوازم حفاظت فردی به عهده مسول ایمنی می باشد.

 

1- مسئولیت پیمانکاران

کلیه پیمانکاران کارگاهها موظفند با توجه به مشخصات مندرج  در این مقررات جهت کارکنان خود لوازم ایمنی فردی تهیه و در دسترس آنها قرار داده و آموزشهای لازم را در مورد نحوه استفاده از تجهیزات به آنها بدهند.

 

2- چگونگی برخورد با موارد عدم رعایت ایمنی دستورالعمل

سرپرستان ایمنی کارگاهها به محض مشاهده عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط پرسنل شرکت بلندپایه و یا پرسنل پیمانکار بایستی اقدامات ذیل را به عنوان هشدار و جریمه به مرحله اجرا در آورند.

2-1- مرحله اول اخطار شفاهی.

2-2- مرحله دوم اخطار کتبی ( درج در پرونده پرسنلی ).

2-3- مرحله سوم جریمه نقدی که میزان ان برای پرسنل شرکت و پیمانکار طبق نظر سرپرستان ایمنی تعیین می گرد .

2-4- مرحله چهارم اخراج پرسنل خاطی.

 

3- در صورتی که وسایل حفاظت فردی توسط پیمانکار در اختیار پرسنل قرار نگیرد، شرکت بلندپایه راساً نسبت به تحویل وسایل اقدام و هزینه را با احتساب ضرایب به حساب پیمانکار منظور می کند. در انتخاب وسایل حفاظت فردی ، تناسب آنها از نظر قدرت حفاظتی، امکان دسترسی به موقع آنها ، سادگی کاربرد از اهمیت   ویژه‌ایی برخوردار است.

 

4- طبقه بندی وسایل حفاظت فردی  

4-1- وسایل حفاظت از صورت و چشم ها، شامل عینکها، شیلدهای صورت، هودها، کلاه خودها و غیره.

4-2- وسایل حفاظت از سر شامل کلاههای حفاظتی، گوشی ها و غیره.

4-3- وسایل حفاظت از دستها و پاها شامل دستکش ها، کفش های ایمنی، حفاظ های ساق پا و غیره.

4-4- وسایل وسایل حفاظتی دیگر شامل کمربندهای ایمنی، پیش بندها، لباس های کار و غیره.

 

5- کلیه پرسنل کارگاه باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و در صورتی که شرایط و نوع کار اقتضا نماید سایر وسایل حفاظت فردی از قبیل: دستکش، عینک، ماسک ، کمربند ایمنی و طناب نجات، گوشی و ... مطابق ضوابط باید در اختیار پرسنل قرار داده شود.

6- پیمانکار موظف است در خصوص استفاده از لوازم حفاظت فردی که بوسیله او در اختیار کارگران قرار داده شده است نظارت نماید. بدیهی است عدم استفاده از وسایل وسایل مذکور توسط کارگران قصور در انجام وظیفه پیمانکار محسوب و در صورت بروز حادثه پیمانکار مسئول خواهد بود.

7- مسئولیت نظارت مستقیم بر توزیع وسایل حفاظت فردی به عهده واحد ایمنی مربوطه ( کارفرما، مشاور و پیمانکار) می باشد.

 

8- نکات استفاده از عینک ایمنی

8-1- در کلیه مشاغلی که به هر ترتیب و هر نوع امکان پرتاب مایعات، ذرات و هر گونه اجسام خارجی به چشم وجود دارد علاوه بر سعی در رفع خطر پرتاب (FLYING) استفاده از عینک ایمنی مناسب الزامی است.

8-2- غالباً شیشه عینک های حفاظتی از نوع سخت ونشکن و یا از مواد پلاستیکی غیر مقاوم، شفاف و پشت نما ساخته می شود و در مقابل ضربات شدید مقاومتی ندارند به همین علت کارگرانی که از این عینک ها استفاده می کنند باید هنگام کار با عینک از حفاظ شیشه‌ایی که همان نمره عینک را دارد استفاده نمایند.

8-3- عینک های حفاظتی باید از هر دو طرف دارای حفاظ چوبی، سیمی یا پلاستیکی باشند تا مانع از اصابت ذرات به چشم شوند.

8-4- اصولاً لنزهای پلاستیکی در مقابل ضربه مقاومتر از شیشه های سخت هستند ولی زودتر کدر   می‌شوند. در مقابل می توان از این لنزها در مقابل ترشحات مواد اسیدی، قلیایی و حلالها استفاده نمود.

8-5- پس از هر بار استفاده و یا در پایان نوبت کاری بایستی عینک ها را با آب گرم و صابون شستشو نمود. اختصاصی بودن عینکها از مواردی است که بایستی در کارگاه دقیقاً رعایت گردد.

8-6- حفاظت از چشم ها در برابر خطرات فیزیکی و شیمیایی و یا حتی انرژی تشعشعی بایستی بخشی از برنامه اصلی کارگاهها باشد.

8-7- برخورد ذرات به چشم بسیار خطرناک می باشد. در این مورد، عینک ها باید دارای حفاظت جانبی باشند و در مشاغلی که ذرات پرتابی در هوا نسبتاً درشت هستند عینکهای فنجانی به لنز مقاوم توصیه می شوند.

8-8- دربرابر فیوم ها باید از عینکهای ضد گاز با لنز مقاوم در برابر ضربه یا ماسکهای لاستیکی مجهز به سیستم تهویه استفاده نمود. در صورتی که غلظت مواد بسیار زیاد باشد بایستی از عینک فنجانی به همراه شیلد صورت استفاده شود.

8-9- در مورد جوشکاران و برشکاران بایستی از عینک های فنجانی به همراه فیلترهای لنزی مقاوم و شیشه محافظ لنز جوشکاری استفاده شود. در موارد شدیدتر، لنز عینک باید علاوه بر حفاظت در برابر پرتوها از ایجاد خیرگی نیز جلوگیری نماید.

8-10- شیشه یا هر گونه ماده پلاستیکی شفاف که برای عینک های ایمنی ساخته می شوند باید در مقابل عوامل خارجی مقاوم بوده، عاری از حباب هوا، ترک و موج باشند.

8-11- عرض شیشه عینک های ایمنی بایستی 5/44 میلیمتر و طول آنها 38 میلیمتر باشد.

8-12- قطر دایره شیشه عینک های مدور باید حداقل 50 میلیمتر باشد.

8-13- شیشه منحصراً جهت حفاظت در مقابل خطر پرتاب ذرات استفاده می شوند حداقل باید قدرت عبور 80 درصد نور سطح کار را داشته باشند.

8-14- عینک حفاظتی برای کار با مواد خورنده باید از نوع قابل انعطاف، نرم و نسوز باشد و کاملاً به صورت بچسبد.

8-15- در مورد شماره لنزهای تیره می توان اشاره داشت که تیرگی عینک به شکل ذیل طبقه بندی می شود :

8-15-1- عملیات جوشکاری و برشکاری با برق تا شدت 200 آمپر              6 تا 9

8-15-2- عملیات جوشکاری و رشکاری با برق تا شدت 400 آمپر              10 تا 14

8-15-3- عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز                                     3 تا 7

8-15-4- کار در کنار کوره های بلند و فولادی                                   5/2 تا 4

8-15-5- کار در کنار کوره های قوسی                                              5 تا 9

8-15-6- اسکی در برف یا کار در هوای آفتابی                                   5/1 تا 3

8-15-7- عملیاتی که در آنها از لامپ های قوی و یا جیوه ای استفاده می شود 3 تا 5

 

9- نکات استفاده از دستکش ایمنی

9-1- در حفاظت از دستها در برابر حلالها ، مواد قلیایی و اسیدی استفاده از دستکش هایی از جنس لاستیک مصنوعی ( نئوپون ) توصیه می شود ولی همین دستکش ها در برابر هیدروکربن های حلقوی ، هالوژن ها و ستن ها نامناسب هستند و بهتر است به جای آنها از دستکش های پلی وینیل کلراید استفاده شود.

9-2- دستکش های لاستیکی بایستی حتماً دارای آستر جهت جلوگیری از حساسیتهای پوستی باشند.

9-3- جهت عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده از دستکش های چرمی الزامی است. استفاده دستکش های برزنتی و پلاستیکی در این گونه مشاغل ممنوع است.

9-4- در مشاغلی از جمله ریخته گری و ذوب فلزات مناسب ترین دستکش از جنس پشم شیشه      می‌باشد.

9-5- دستکش های برزنتی در عملیات حمل و نقل مواد و کالا و پروسه های نجاری بایستی استفاده شود.

9-6- برقکاران فشار قوی و کارگران واحدهای تولیدکننده برق باید از دستکش های لاستیکی مخصوص برق فشار قوی که در روی آنها درج شده باشد، استفاده نمایند.

9-7- در مورد تشعشات رادیو اکتیویته، دستکش مورد نیاز بایستی حتماً سربی باشد.

9-8- کارگرانی که با سیستم انتقال نیرو و ابزار و ادوات گردان تماس مستقیم دارند به هیچ وجه از دستکش ایمنی استفاده ننمایند.

 

10- نکات استفاده از کفشهای ایمنی  

10-1- به دلیل اینکه انگشتان پا آسیب پذیرترین عضو بدن در مقابل جراحات ناشی از ضربات        می‌باشند، استفاده از حفاظ فولادی انگشتان در کفش ایمنی یک اصل اساسی است.

10-2- استفاده از کفش های کف مسلح و ضد سوراخ شدن در کارگاههای ساختمانی الزامی است.

10-3- در مکانهایی که خطر برق گرفتگی وجود دارد کفش های حفاظتی باید کلاً دوخته و یا چسبیده شوند و از بکار بردن هرگونه میخ در آنها خودداری گردد.

10-4- تحویل هر شش ماهه یک جفت کفش ایمنی به کلیه پرسنل الزامی است.

10-5- استفاده از کفش های ایمنی به هنگام تردد در محوطه کارگاه ها برای کلیه پرسنل بلندپایه و پرسنل پیمانکار الزامی است.

 

11- نکات استفاده از کلاه ایمنی  

11-1- کارگرانی که در معرض سقوط یا پرتاپ اجسام هستند و ممکن است به نحوی از ناحیه سر زخمی شوند باید از کلاه ایمنی مقاوم، سبک و استاندارد استفاده نمایند.

11-2- کلاه باید از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده و در مقابل جریان برق عایق باشد.

11-3- به منظور حفاظت از سر و صورت و پشت گردن دور تا دور کلاه باید لبه دار باشند.

11-4- کلاه هایی که در فضای مرطوب استفاده می شوند باید از لحاظ رطوبت غیر قابل نفوذ باشند.

11-5- نکته حائز اهمیت این است که حداقل فاصله بند تعلیق داخل پوسته کلاه بایستی 3 سانتیمتر باشد.

11-6- در صورت آسیب دیدن یا فقدان بند تعلیق داخل کلاه نباید از آن به هیچ وجه استفاده نمایند.

11-7- کارگرانی که مجبور به کار در ارتفاع هستند باید از کلاه ایمنی استفاده نمایند.

 

 

12- نکات استفاده از لباس کار  

12-1- جهت جوشکاران به دلیل شرایط خاص کار علاوه بر لباس کار، استفاده از پیش‌بند چرمی الزامی است.

12-2- جهت حفاظت از سیستم تناسلی در برابر تشعشعات پیش بند سربی که پائین تر از کمر قرار گیرد الزامی است.

12-3- استفاده از پیش بند جهت پرسنلی که در ارتباط با ادوات انتقال نیرو و گردان هستند ممنوع       می باشد.

12-4- پرسنلی که نوع کار آنها به نحوی است که باید در ارتفاع کار کنند لازم است از کمربند ایمنی نوع Harness استفاده نمایند.

12-5- کلیه اتصالات کمربندهای ایمنی بایستی مرتباً بازدید و در صورت نیاز تعویض گردند.

12-6- لباس کار بایستی متناسب با نوع و اندازه پرسنل انتخاب شود.

12-7- پرسنلی که با تجهیزات و ماشین آلات کار می کنند باید لباس کاری در برداشته باشند که هیچ قسمت آن باز و یا پاره نباشد. آویزان نمودن زنجیر، ساعت، کلید و نظیر آن روی لباس کار اکیداً ممنوع است.

12-8- در صورتی که ماهیت کار ایجاب می کند که کارکنان آستین لباس خود را مستمراً بالاتر بزنند بایستی از لباس آستین کوتاه استغاده نمود.

12-9- کارکنانی که در محیط های آلوده به مواد سمی و فابل انفجار و اشتعال کار می کنند نباید   لباس‌های جیب دار و یا لبه دار در برداشته باشند. چون ممکن است گرد و غبار مواد مزبور در لبه لباس باقی بمانند.

12-10- تحویل لباس کار هر شش ماه یک دست الزامی است.

12-11- جنس پارچه با توجه به شرایط کار و لزوم حفظ ظاهر لباس کار از نظر مقاومت در مقابل چروکیدگی و نز عدم به تولید الکریسیته ساکن از مخلوط حدود 70 درصد پنبه و 30 درصد پلی استر و با وزن 320 تا 420 گرم به هر متر مربع در نظر گرفته شود.

12-12- به منظور استحکام بیشتر از پارچه با بافت کج راه یا تاکم بالا استفاده شود.

 

13- نکات استفاده از گوشی ایمنی  

13-1- در محل هایی که میزان تراز سر و صدا برای 8 ساعت کار روزانه بیش از 85 دسی بل است استفاده از گوشی ایمنی الزامی است.   

13-2- در ترازهای فشار صوتی85 تا 95 دسی بل، استفاده از گوشی (EAR PLUG) توصیه می شود و نظافت روزانه این پلاک ها جهت جلوگیری از بیماریهای عفونی گوشی الزامی است.

13-3- در ترازهای فشار صوتی 95 تا 115 دسی بل، استفاده ا زنوع (EAR MUFF) توصیه می شود.

13-4- در ترازهای فشار صوتی بیش از 115 دسی بل، بایستی از گوشی های کلاه خودی استفاده نمود.

لیست لوازم حفاظت فردی

 

بلی

خیر

آیا پیمانکار، لوازم ایمنی شامل: لباس کار، کلاه ایمنی و عینک برای پرسنل تهیه نموده است؟

 

 

آیا پیمانکار، روش ارزیابی خطر جهت حذف مخاطرات قبل از استفاده از وسایل حفاظت فردی را انجام داده است؟

 

 

آیا پیمانکار، در صورت نیاز کارگران، عینک یا ماسک ایمنی را در اختیار کارگران قرار داده است؟

 

 

آیا در محل هایی که احتمال سقوط کارگران ا ارتفاع وجود دارد، برای انها کمربند ایمنی مناسب درنظر گرفته شده است؟

 

 

آیا در انتخاب و خرید وسائل حفاظت فردی، تناسب آنها با نوع کار و استاندارد بودن آنها مورد توجه بوده است؟

 

 

آیا جهت کارگرانی که در معرض سر و صدا هستندگ . گوشی ایمنی مناسب خریداری شده است ؟

 

 

آیا ماسک مناسب جهت پرسنل برای جلوگیری از تنفس گرد و غبار و فیوم ها ( در صورت نیاز ) در نظر گرفته شده است؟

 

 

آیا برای لوازم حفاظت فردی که از رده خارج است برنامه مناسبی وجود دارد؟

 

 

آیا برای تحویل مجدداً لوازم حفاظت فردی به شکل دوره ایی برنامه منسجمی وجود دارد؟.

 

 

آیا کارفرما حداقل 2 دست لباس کار تحویل پرسنل می دهد؟

 

 

آیا برای شستشوی البسه کاری، رختشویی خانه وجود دارد؟

 

 

آیا برای جوشکاران و افرادی که در مشاغل گرم کار می کنند تجهیزات و البسه مقاوم در  برابر جرقه و خریداری شده است

 

 

آیا مسئولین در زمینه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی آموزش دیده اند؟

 

 

آیا مسئولین خود الگوی مناسبی برای کارگران در زمینه استفاده ممتد و مناسب از وسایل حفاظت فردی هستند؟

۱۳٩٠/٢/۱٦ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: