بیماری سارس

                 سارس یک بیماری نوظهور ویروسی است .

                  علائم بیماری سارز مشابه آنفلونزا می باشد ولی سابقه مسافرت به کشورهای آلوده ( چین ، هنک کنک ،

تایوان ، سنگاپور و فیلیپین )

                دوره کمون بیماری سارز  حداکثر 1. روز است .

               در حال حاضر کشورهای آلوده ، چین ، هنک کنگ ، تایوان ،فیلیپین وسنگاپور هستند .

               مهمترین روش پیشگیری از ورود بیماری سارز به کشور توجه خاص در فرودگاههای بین المللی و آموزش لازم به مسافران می باشد .

                ویروس سارس از طریق تنفس و آلودگی دستها به افراد سالم منتقل می شود .

                واحد قرنطینه مستقر در فرودگاههای بینالمللی آماده پاسخگویی به شما مسافر عزیز در خصوص خطر ابتلا به

سارس در کشورهای دیگر می باشد .

                  تا 1. روز پس از بازگشت از کشورهای آلوده ( چین هنک کنگ ، تایوان ، سنگاپور وفیلیپین ) خطر ابتلا به بیماری سارس وجود دارد .

                  خوشبختانه با تمهیداتی که بعمل آمده است هنوز بیماری سارس وارد کشور نشده است .

                 سابقه مسافرت به کشورهای آلوده ( چین ، هنک کنگ ، تایوان ، سنگاپور و فیلیپین ) یا تماس با بیمار مبتلا به سارس جهت ابتلا به بیماری سارس الزامی است .

                  اگر عازم خارج از کشور هستید اطلاعیه های آموزشی موجود در فرودگاههارا مطالعه نمائید .

                  در حال حاضر آموزش مسافرین مهمترین راه کنترل بیماری سارز می باشد .

                  مسافرینی که از کشورهای آلوده ( چین ، هنک کنگ ، تایوان ، سنگاپور و فیلیپین ) مراجعت می کنند ، تا 1. روز در خطر ابتلا به سارس می باشند.

 

۱۳٩٠/٢/۱٥ساعت ۸:٠۱ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: