بیماری سیلیکوزیس یکی از قدیمیترین بیماریهای ریوی شغلی است که هنوز با وجود افزایش فن آوریهای جدید در عرصه تولید و صنعت سالیانه هزاران نفر را در سراسر جهان به کام مرگ می کشد.

بر طبق آمار ارائه شده در امریکا بیش از یک میلیون کارگر در معرض تماس با گرد و غبار سیلیس کریستالی هستند که از این تعداد 100000 نفر کارگر در مشاغل haigh riskمانند سند بلاست مشغول به کار می باشند و به طور متوسط سالیانه 250 نفراز انها به علت سیلیکوزیس جان خود را از دست می دهند.

این در حالی است که 100% موارد سیلیکوزیس قابل پیشگیری اند.

در این راستا  از سال 1995 دو سازمانWHO و ILO به اتفاق برنامه حذف سیلیکوزیس را به عنوان یک برنامه بین المللی طراحی و پیشنهاد کردند که هدف از آن کاهش و حذف موارد  بیماری سیلیکوزیس  می باشد. در ایران متاسفانه آمار دقیقی از شاغلین در مواجهه با سیلیس و موارد بروز و شیوع این بیماری وجود ندارد.


به همین دلیل از سال 1383 به منظور شناسایی ،کنترل و کاهش موارد بیماری سیلیکوزیس طرح کاهش وکنترل   سیلیکوزیس به عنوان یکی از برنامه های اجرایی مرکز سلامت محیط و کار در دستور کار این مرکز قرار گرفت و از سال86 در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یکی از طرح های اجرایی واحدهای بهداشت حرفه ای در سطح شهرستان به اجرا در می آید.
 
سیلیکوزیس چیست ؟
 

سیلیکوزیس یکی از قدیمیترین و شایعترین پنوموکونیوز های شغلی و غیر قابل درمان است که در اثر استنشاق ذرات گرد و غبار حاوی کریستالهای آزاد سیلیس، ایجاد می شود. سیلیس فراوانترین ماده موجود در پوسته زمین است که به طور وسیع در شن و گرانیت و سنگهای معدنی یافت می شود.

در طول عملیاتی که سنگ و شن و بتون و بعضی از سنگهای معدنی شکسته و خرد می شوند  گرد و غبار سیلیس آزاد می شود . کار در معادن رو باز و زیر زمینی، سنگ بری و سنگ تراشی  و عملیات ساختمانی و راه سازی، تولید سیمان و کاشی و سرامیک ،تونل سازی ، ریخته گری ، تولید شیشه ، رنگ و سفالگری ، تولید ظروف سفالی و عملیات شن زنی  sand blasting 0از مشاغل مهمی هستند که در آنها شاغلین در  مواجهه با سیلیس کریستالی قرار دارند. سایر بیماریهای ناشی از مواجهه با سیلیس عبارتند از برونشیت مزمن ،آمفیزم ،TB ، نفروپاتی و سرطان ریه.

با توجه به میزان و طول مدت مواجهه با سیلیس انواع مختلفی از سیلیکوز ممکن است ایجاد شود که عبارتند از :

سیلیکوزساده (کلاسیک ) سیلیکوز تسریع شده وسیلیکوز حاد

۱۳٩٠/٢/٩ساعت ٧:٢٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: