بخش اول :           مشخصات ماده

 

اسامی مترادف/فرمول شیمیایی :           متیل هیدرید/CH4

آدرس سازنده/تهیه کننده :  ــــ

 

بخش دوم :              خطرات و مقادیر آن

            غلظت تقریبی :    100%           حد مجاز 8ساعته : ــــــ ‍‍‍                           حد مجاز تماس کوتاه مدت : ــــــ

مقدار

راه ورود

گونه آزمایشی

 

ــــ

ــــ

ــــ

LD 50

ــــ

ــــ

ــــ

LC 50

 

بخش سوم :            مشخصات فیزیکی            

نقطه جوش :  C ˚ 6/161 -                   نقطه ذوب :  C ˚ 5/182 -                                         نقطه انجماد :  ــــ

حلالیت در آب : جزئی                        وزن مخصوص :   ــــ                                             وزن مولکولی  :   16

چگالی بخار :  544/0 در   C ˚ 0                                فشار بخار :  ــــ                                                     میزان تبخیر   :  ــــ

حالت فیزیکی :  گاز                                   بو و شکل ظاهری : بیرنگ و بی بو                              PH :  ــــ


بخش چهارم :  اطلاعات آتش سوزی و انفجار     

            نقطه آتش گیری :  C ˚ 11/136 -                                                  حد پایین انفجار : 5 درصد حجمی

            دمای خود اشتعالی : C ˚ 537                                        حد بالای انفجار :  15  درصد حجمی

            مواد خاموش کننده :  قطع جریان گاز. استفاده از اسپری آب برای خنک کردن مخازنی که در معرض آتش هستند .

       خطرات انفجار یا آتش سوزی : هرگز قبل از قطع جریان گاز مبادرت به اطفاء حریق نکنید، چرا که با تمرکز و بالا رفتن غلظت گاز احتمال انفجار و اشتعال مجدد آن وجود دارد که بمراتب خطرناکتر می باشد . بهتر است گاز خروجی از سیلندرها بسوزد .

روش ویژه اطفاء حریق : از کپسول تنفسی استفاده شود .

سایر اطلاعات : بمنظور شناسایی این ماده در مصارف عمومی، از مرکپتان با بوی تخم مرغ گندیده در گاز طبیعی استفاده می کنند .

 

 

بخش پنجم :    اطلاعات مربوط به واکنش ماده

ثبات/پلی مریزاسیون : این ماده درسیلندرهای تحت فشار دربسته و در طول انجام کارهای روزمره در دمای اتاق پایدار بوده و پلی مریزاسیون خطرناک رخ نمی دهد .

ناسازگاری شیمیایی : این ماده با بروماید فلوراید، کلر، اسید کلریدریک، نیتروژن تری فلوراید، اکسیژن مایع، اکسیژن دی فلوراید میتواند به شدت واکنش دهد .

تولید مواد خطرناک در اثر تجزیه :            در اثر تجزیه ناشی از اکسیداسیون حرارتی، این ماده می تواند گازهای دی اکسید کربن (CO2) و منواکسید کربن (CO) تولید کند .

 

بخش ششم :   اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی

            راههای ورود

تماس پوستی o                استنشاق þ                     تماس چشمی o                گوارش o

اثرات حاد : چون این گاز جزء گازهای خفه کننده ساده می باشد، اثرات آن عبارتند از: تنفس سریع، کاهش هوشیاری، سرگیجه، تهوع، استفراغ، بیهوشی و نهایتاً تشنج، کما و مرگ .

اثرات مزمن :  ــــ

عوارض ماده :

سرطان زایی o                ناهنجاری زاییo               اثرات تولید مثل o            جهش زایی o

کمکهای اولیه

چشم ها : ــــ

پوست :  ــــ

استنشاق : انتقال مصدوم به هوای تازه و دادن تنفس مصنوعی در صورت لزوم .

گوارش : ــــ

بخش هفتم :              روش جمع آوری ضایعات ناشی از نشتی و ریخت و پاش

نشتی : به اداره ایمنی و آتش نشانی اطلاع دهید. منابع جرقه و گرما را حذف نموده و از ابزارهای ضدجرقه استفاده کنید. از اسپری آب جهت خنثی سازی استفاده کنید. از حضور افراد غیر جلوگیری بعمل آورید .

جمع آوری ضایعات :  از قوانین محلی تبعیت کنید .

 

بخش هشتم :      پیشگیری و حفاظت ویژه

            وسایل حفاظت فردی

                        دستــکش þ                               دستگاه تنفسی þ                           عینک þ                                   کفش ایمنی þ                                    لباس حفاظتی   þ

            سایر تجهیزات : ــــ

روش انبار کردن : این ماده را در سیلندرهای تحت فشار، مخازن روی ماشین، خطوط لوله یا ظروف دیگر در جای خشک، خنک و تهویه دار و به دور از منابع جرقه، گرما و مواد اشتعال زا ذخیره و انبار کنید .

کنترل مهندسی : جهت رقیق نمودن غلظت گاز به پایین تر از 5% از تهویه ضد انفجار عمومی استفاده کنید. در صورت امکان از سیستمهای آژیر و اعلان خطر اتوماتیک جهت آگاهی کارکنان از کمبود اکسیژن و وجود مخلوط قابل انفجار استفاده کنید .

اطلاعات مخصوص حمل و نقل :  با برچسب گاز قابل اشتعال تحت فشار حمل شود .

۱۳۸٩/۱۱/٢٠ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: