شناسایی محصول :

شماره ثبت MSDS   : 1761360

نام محصول :  ESCORNE  POLYETHYLEN

شماره MSDS  شناسایی محصول : 05640

تاریخ تدوین MSDS  :  04- 12 -1996

 

اطلاعات ایمنی ماده :

تاریخ اماده شدن MSDS : چهارم دسامبر 1996

تاریخ اولین MSDS  : پنجم دسامبر 1995


- اطلاعات ماده :

نام ماده : ESCORNE POLYETHYLEN

کاربرد و استفاده : ساخت فیلم های پلاستیکی ٬ محصولات قالبی شکل و تولید پلاستیک های

                     تغلیظی با خاصیت جمع پذیری

شرح تولید : پلی اتیلن  از  پلیمریزاسیون   منومرهای  BUTONE یا  HEXENE اتیلن

              بدست می اید .این محصول به صورت دانه های سفید رنگ مات (غیرشفا ف)

              گرانول یا پودر تولید می شود .در تولید ان  ممکن است سطح های  مختلفی  از

              افزودنی ها  را  اضا فه کنند از قبیل : انتی اکسیدان ها  تثبیت کننده ها  موادی

              برای جلوگیری از خوردگی  و ultra violet inhibitors

 

2- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  نمونه :

حالت فیزیکی : جامد

حل شدن در اب : غیر قابل حل

نقطه جوش : قابل اجرا نیست

نقطه ذوب : 107 تا  135 درجه سانتی گراد

بو : فاقد بو

ظاهر : دانه های سفیدرنگ مات (غیرشفا ف)٬ گرانول یا پودر

 

3- اطلاعات مربوط به خطرات سلامتی ماده :

نوع خطر :

             استنشاق : در دمای طبیعی (حدود 38 درجه)  خطر جزیی  و قابل  چشم پوشی

                         است . در دماهای بالا امکان دارد که فرم های بخار٬ میست  یا  فیوم

                         ان ٬ محرک و سوزش اور چشم ها  ٬ بینی ٬ گلو و ریه باشد .

             تماس با چشمها : ذرات ان امکان دارد که باعث خراش سطح چشم شده یا باعث

                                 تحریک و سوزش ان شود.

             تماس با پوست : در دمای طبیعی (حدود 38 درجه)  خطر جزیی  و قابل  چشم

                                 است اما  تماس پوست با مواد گرم و داغ  ان  می تواند  سبب

                                 سوختگی و سوزش پوست شود .

             بلعیدن : سمیت بسیار کم و قابل چشم پوشی  است .

حدود مواجهه شغلی :

                         توصیه ACGIH :  TWA ان  10  میلی گرم برمترمکعب  برای

                         ذرات تنفسی (total dust  )  و TWA ان  برای ذرات قابل تنفس

                        ( respirable  dust ) ٬ ذرات مزاحم ٬ 3 میلی گرم برمترمکعب

                         است .

 

4- اقدامات کمک های اولیه :

استنشاق : در صورتیکه با مواجهه ای نامناسب و بیش ازحد به فرم های بخار٬ میست ویا

            فیوم در دماهای بالا روبرو شدید ٬ فوراً ان فردی را که مواجه شده ازمحل خطر

            بیرون اورده و دور کنید ٬ اگر فرد حادثه دیده  نفس  نمی کشد فوراًً  او را تحت

            تنفس مصنوعی  قرار دهید . فرد  در محل امنی استراحت کرده و تحت  درمان

            پزشکی قرار گیرد.

تماس با چشم : این ماده در حالت جامد بی اثر است . امّا اگر با چشم تماس پیدا کرد سریع

                  جسم خارجی را از چشم خارج کنید.

تماس با پوست : پس ازتماس با مواد داغ وگرم ٬ فوراًمحل تماس را درون اب سرد زیادی

                    فروبرده یا با اب سرد شستشودهید تا محل سوختگی سردشود . با دستمال

                    نخی تمیز یا  گاز پانسمان محل اسیب  را پوشانده و فرد را برای  درمان

                    پزشکی به  درمانگاه انتقال دهید . به هیچ وجه  سعی نکنید ان مواد را از

                    روی پوست فرد یا موادی که به  لباسش نیز چسبیده است ٬ از پوست فرد

                    جدا کنید که  باعث  اسیب های  قسمت های داخلی پوست شده و  براحتی

                    انها را پاره می کند .

بلعیدن : به کمک های اولیه معمولی نیاز ندارد .

 

5- اقدامات حفاظتی :

حفاظت شخصی : انتخاب وسایل حفاظت انفرادی به طرق استفاده از ان مواد بستگی دارد .

                     برای سیستم های باز که در دمای  محیط ( 18- تا 38 درجه  سانتیگراد

                     یا 0 تا 100درجه فارنهایت) است ومکانهایی که احتمال برخورد با چشم   

                     وجود دارد باید ازعینک ایمنی  استفاده شود . جاهایی که ممکن است با

                     مواد داغ تماس ایجاد شود پوشیدن دستکش های مقاوم حرارتی و محافظ

                     بازو و سپر حفاظتی ضروری است .

کنترل های مهندسی : برای کنترل ممکن است به سیستم تهویه موضعی برای جلوگیری از

                         مواجهه با گرد و غبار (dust  ) ان نیاز باشد .

خطر تجمع الکتریسیته ساکن : برای  این منظور به  استفاده از یک سیستم اتصال به زمین  

                                  مخصوص نیاز است .

جابجایی ٬انبارکردن وبارگیری : ازایجاد گردوغباریا  ابرگردوغباردوری کنید . محصولات

                                       (پلی اتیلنی ) را از منابع اشتعال زا  دور نگه دارید . انها

                                       را نزدیک حرارت ٬ شعله یا  اکسیدکننده های  قوی  قرار

                                       ندهید.مواد را درجای امن وبه دورازجرقه های الکتریکی

                                       نگه دارید . از سیستم اتصال به زمین مناسب استفاده کنید.

نظارت بر دفع و انهدام : با متخصص و کارشناس دفع و بازیافت مواد مشورت کنید. کنترل

                             کنید که دفع و بازیافت مواد براساس قوانین دولتی و محلی باشد .

                             به کلیه پرسنل نسبت به  اثرات دفع نامناسب مواد و اقدامات مهم و

                             ضروری برای دفع ان اخطار داده و اگاهی لازم را بدهید .

محل دفع و بازیافت : عملیات بازیافت باید در محلی مناسب باشد که دارای ظروف بازیافت

                          یا انهدام است . با متخصص و کارشناس دفع وبازیافت مواد مشورت   

                          کنید و کنترل  کنید که دفع و بازیافت مواد براساس  قوانین  دولتی و

                          محلی باشد .

 

6-خطر انفجار و اتش سوزی :

FLASH POINT : حداقل 343 درجه سانتی گراد براساس استانداردASTM E 136

(flash point  : درجه ای از گرما که دران بخار مایع فرار اتش می گیرد.)

دمای اتش سوزی خود به خودی : حداقل 343 درجه سانتی گراد

خطرات عمومی : در حالت جامد ٬ در بالای  دمای flash point   اتش می گیرد و ذرات

                     معلق ان در هوا نیز امکان دارد که منفجرشوند . در ضمن گاز حاصل از

                     احتراق  ان  سمّی  می باشد .

اقدامات اتش نشانی :ازاسپری آب برای سرد کردن سطح اتش استفاده کنید.ازوسایل حفاظت

                        فردی و خاموش کننده هایی با خاصیت خفه کردن اتش نیزاستفاده کنید.

                        استنشاق و چشم کسانی که اتش را خاموش می کنند  باید محافظت شود

                        و انها  باید از دستگاه تنفس مصنوعی ((SCBA استفاده کنند که برای

                        اتش های داخلی و خارجی (داخل و خارج ساختمان)توصیه شده است.

                        برای اتش های خارجی کوچک براحتی می توان ازخاموش کننده های

                        دستی استفاده کرد( همراه با ((SCBA ).

خطر اشتعال محصول : ممکن است خطرکاهش اکسیژن تنفسی ٬ خطرتنفس منواکسید کربن

                            و سوزش و تحریک حاصل از دود ایجاد شود .

 

7- اطلاعات واکنش پذیری :

اطلاعات کلی : این محصول پایدار و خطرناک پلیمریزاسیون شده را باید از مواد  ناسازگار

                   مانند : فلوئور و اکسیدکننده های قوی دور نگه داشت .

وضعیتهای ایجاد  ناپایداری  که باید دوری شود : دمای  بالاتر از ْ F650 یا  ْ C 343 که

                                                       می تواند  سبب اتش سوزی  خود به خودی

                                                       ماده شود .

تجزیه شدن خطرناک : قابل اجرا نیست .

 

8- توجهات : 

اقدامات احتیاطی خاص :وقتی  در طی فرایند حرارتی ٬ این محصول ٬ به صورت بخار یا

                             فیوم تولید میشود خیلی مهم است وپیشنهاد میشود که ایستگاه کاری

                            هشداردهنده هایی  باشد  که  افزایش حرارت  را برای جلوگیری از

                            ایجاد مشکل اعلام کنند . پیشنهاد می شود  که  TLV (حدود مجاز)

                            ACGIH رعایت شود .

این MSDS برای محصولات زیر نیز قابل اجرا است :

POLYETHYLEN     HOMOPOLYMER                                            

ETHYLEN    BUTENE    COPOLYMER                                          

ETHYLEN    HEXENE    COPOLYMER                                   

 

۱۳۸٩/۱۱/٢٠ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: