شرح دستورالعمل :

برای پیشگیری از حوادث :

-          سعی کنید برای قسمت های مهم دستگاه مثل قسمت نگهدارنده مته و قسمت های لغزنده دستگاه از حفاظ های قابل تنظیم استفاده کنید طوریکه بیشترین حفاظت را تامین نماید .

-          قطعه کار را بین گیره ، بصورت محکم در زیر دستگاه ببندید تا از چرخیدن و ضربه زدن آن جلوگیری کند .

-          در جاهائیکه ممکن است تعمیرات و نگهداری را در شرایط خاموشی دستگاه انجام دهید  ارتباط را با برداشتن فیوز و بستن کلید برق قطع نمائید بویژه جاهائیکه تعمیرکار مجبور است در قسمتهای خطرناک کار نماید و به آن منطقه دسترسی دارد .

-          وسایل وخطوط لوله که حاوی مایعات گاز و بخارات تحت فشار و یا مواد خطرناک هستند بایستی ایزوله و عایق بندی شوند سوپاپ هاییکه تحت فشار هستند بایستی در هنگام کار آنرا باز نموده و اگر امکان داشته باشد فشار دستگاه را خالی نمود . بویژه اگر نیاز باشد که به نقاط پرخطر دسترسی داشته باشیم .

-          قسمت هایی از دستگاه و تجهیزات که احتمال سقوط دارد را ایمن نمائید .

-          وسایل و تجهیزات متحرک را ابتدا متوقف و ساکن نمائید .

-          در صورتیکه ترکیباتی در حین عملیات کار با دمای بالا انجام می گیرد اول اجازه بدهید دستگاه خنک شود .

-          ماشین آلات متحرک را خاموش نمائید و آنرا روی دنده بگذارید و ترمز دستی آنرا بکشید و اگر نیاز باشد زیر چرخ آن از وسایل گوه مانند بگذارید تا حرکت نکنند .

-          برای کار برروی مجراها و خطوطی که حاوی گاز وبخارات و گردو غبار قابل اشتعال هستند برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار ابتدا مجراها را کاملاً تمیز نمائید و بعد آنهارا چک نمائید سپس می توانید عملیات گرم در آن انجام دهید. حتی مقدار خیلی کم از مواد قابل اشتعال می تواند باعث ایجاد ترکیبات و بخارات قابل انفجار شود که با یک جرقه جوشکاری یا برشکاری و یا حتی وجود یک چراغ قوه در محل باعث ایجاد انفجار و آتش سوزی شود .

-          برای کارهاییکه در ارتفاع انجام می شوند ابتدا مطمئن شوید از وسایلی که برای دسترسی از آن استفاده کرده اید مطمئن و ایمن هستند .

 

تعلیم و آموزش کارگران :

-          مطمئن شوید که کارگران برای استفاده و نگهداری ایمن از وسایل و تجهیزات اطلاعات و آگاه هایی لازمه را دارند .

-          اطلاعات لازم را به آنها بدهید برای مثال دستورات کارخانه سازنده ، علمیات های دستی، دوره های آموزشی ، همچنین چک کنید که آنها این مطالب را فهمیده باشند .

-          به آنها یاد بدهید که چطور از ریسک نمودن خودداری کنند. برای مثال وسایل متحرک و ماشین آلات خود را قبل از اینکه روشن کنند حتماً آنرا چک کنند .

-          برای کارگران با تجربه نیز ممکن است احتیاج به معلوماتی داشته باشند که چطور از ابزار آلات به نحو ایمن استفاده نمایند .

-          آموزش ها بایستی مناسب و متناسب باشد بویژه ممکن است کنترل ریسک خطرات به این باشد که آنها بدانند چطور از وسایل و تجهیزات کار استفاده نمایند .

-          فقط کارگران با تجربه بایستی از تجهیزات و وسایل کار استفاده نمایند .

-          مطمئن شوید که اوپراتورها موهایشان را بسته باشند چونکه ممکن است بین قسمت های گردنده دستگاه گیر کرده و به کارگر صدمه وارد کند .

-          یک لباس کار مناسب بپوشید طوریکه شل و آویزان نباشد زیرا احتمال دارد بین قسمت های گردنده دستگاه گیر کرده و باعث آسیب و حادثه شود .

-          حلقه و انگشتری ، دستکش ، کراوات یا روسری و غیره در ضمن کار نداشته باشید زیرا احتمال درگیری با ماشین و بروز حادثه وجود دارد .

-          به جهت جلوگیری از پرتاپ تراشه و برخورد به چشمانتان از عینک های ایمنی مخصوص استفاده نمائید.

-          چک نمودن حفاظ ها را به کارگران آموزش دهید و اینکه حتماً نقائص را فوراً گزارش

۱۳٩٠/٢/٢ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: