بخش اول :           مشخصات ماده

نام :       اتیلن گلایکول

اسامی مترادف/فرمول شیمیایی :           (HOCH2CH2O2C)2-C6H3-SO3Na

آدرس سازنده/تهیه کننده : Mississauga Ontario Canada TEL: 800-387-2122

 

بخش دوم :              خطرات و مقادیر آن

غلظت تقریبی :    100%                                 حد مجاز 8 ساعته : ــــــ ‍‍‍              حد مجاز تماس کوتاه مدت : ــــــ

مقدار

راه ورود

گونه آزمایشی

 

ــــ

ــــ

ــــ

LD 50

ــــ

ــــ

ــــ

LC 50

 

بخش سوم :            مشخصات فیزیکی

نقطه جوش :       ــــ                          نقطه ذوب :             ــــ                      نقطه انجماد :  ــــ

حلالیت در آب : ــــ                               وزن مخصوص :         ــــ                     وزن مولکولی :  ــــ

چگالی بخار :        ــــ                           فشار بخار :                  ــــ                                میزان تبخیر :  ــــ

حالت فیزیکی : ــــ                 بو و شکل ظاهری :  ــــ                         PH :                ــــ

                                                                                                                 

 

 

بخش چهارم :  اطلاعات آتش سوزی و انفجار

             نقطه آتش گیری :   ــــ                                                       حد پایین انفجار :  ــــ  درصد حجمی

            دمای خود اشتعالی : ــــ                                                          حد بالای انفجار : ــــ درصد حجمی

            مواد خاموش کننده :   استفاده از کف CO2 و پودر شیمیایی .

       خطرات انفجار یا آتش سوزی :  ــــ

روش ویژه اطفاء حریق : جریان پر فشارخاموش‏کننده رابه داخل حوضچه سوزان و داغ نگیرید، چون باعث پاشیدن ماده به بیرون می‏شود .

سایر اطلاعات : از دستگاه تنفسی استفاده نمایید .

                         

بخش پنجم :    اطلاعات مربوط به واکنش ماده

ثبات/پلی مریزاسیون :  ــــ

ناسازگاری شیمیایی :  ــــ

تولید مواد خطرناک در اثر تجزیه : ــــ

بخش ششم :   اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی

            راههای ورود

تماس پوستی þ                استنشاق þ                     تماس چشمی þ                گوارش þ

اثرات حاد : تماس با بخار این ماده که در دمای بالا تولید می‏شود باعث التهاب چشم و دستگاه تنفسی , سرگیجه, تهوع و استفراغ می‏شود .

اثرات مزمن : تنفس مکرر ذرات معلق ممکن است سبب آسیب به ششها شود .

عوارض ماده :

سرطان زایی o                ناهنجاری زایی o              اثرات تولید مثل o            جهش زایی o

کمکهای اولیه

چشم ها : شستشو با آب فراوان بمدت 15 دقیقه .

پوست : شستشوی موضع آسیب‏دیده با آب و صابون .

استنشاق : در صورت استنشاق مصدوم را به هوای تازه ببرید .

گوارش : اگر مصدوم هوشیار است به وی یک تا دو لیوان آب بدهید و او را وادار به استفراغ نکنید .

 

بخش هفتم :              روش جمع آوری ضایعات ناشی از نشتی و ریخت و پاش

نشتی :  ــــ

جمع آوری ضایعات : ــــ

 

بخش هشتم :      پیشگیری و حفاظت ویژه

            وسایل حفاظت فردی

                        دستــکش o                               دستگاه تنفسی þ                           عینک o                                   کفش ایمنی þ                                    لباس حفاظتی   o

            سایر تجهیزات : ــــ

روش انبار کردن : در ظروف دربسته و در یک محیط تهویه‏دار نگهداری شود .

کنترل مهندسی : از استنشاق بخارات و ذرات مایع معلق در هوا و بلع آن اجتناب کنید . از تهویه مناسب استفاده کنید . بعد از جابجایی بطور کامل هود را بشویید .

اطلاعات مخصوص حمل و نقل :  با احتیاط حمل شود .

۱۳۸٩/۱۱/۱٩ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: