شرح دستورالعمل :

1)     قبل از جوشکاری تماس رنگ و محلول های موجود بر روی سطوح را بردارید.

2)     از میله های جوشکاری یا سیم جوشکاری که فیوم کمتری تولید می کنند استفاده نمایید.

3)     صورت را به دور از قلم جوشکاری نگه دارید.

4)     اگر تهویه خوب نیست از یک  دستگاه تنفس استفاده نمایید..

5)     در موقع هر نوع جوشکاری کارگر می بایستی مجهز به وسایل استحفاظی زیر باشد:

-       دستکش چرمی مخصوص جوشکاری

-       پیش بند لباس چرمی برای کار ولباس کار مخصوص جوشکاری نمی بایستی از جلودارای عیب بوده و هم پای شلوارش دوبله باشد.

-       عینک مخصوص جوشکاری و اکسیژن برای جوش با گاز جوشکاری حرارتی.

-       ماسک مخصوص جوش الکتریک.

-       پوتین ساقه بلند و یا کفشی که انتهای شلوار کار در آن داخل شود و یا شلوار کار طوری باشدکه پای کارگر را تا روی کفش بپوشاند.

6)     هیچ وقت شیر خروج استیلن ویا تنظیم کننده آنرا برای تعمیر و یا تنظیم و یا تخلیه گاز آن درمجاور محل جوشکاری که به وسیله کارگر دیگری در همین محل است قرار ندهید ، همچنین در نزدیکی هیچ نوع شعله آتش یا سیگار به این عمل مبادرت ننماید .

7)     در محیط بسته جوشکاری ننماید وجود دود وگازهای متصاعد از جوش برای تنفس کارگر بسیار مضر است .

8)     همیشه مراعات کنید لوله هایی که آسیب دیده اند مورد استفاده قرار نگیرند ، لوله ها را می توانید مثلاً با فشار آب امتحان کنید .

9)     داربست ها ونردبان ها را باید قبل از استفاده بازدید وبررسی نمود .

10)اگر لازم است کاری در موقعیت نامناسب از نظر ارگونومیک انجام شود ( به طور مثال دست فرد بالای سطح شانه ها قرار گیرد ) باید زمان استراحت کافی به کارگر داده شود .

۱۳٩٠/٢/٢ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: