درفعالیتهای ساختمانی یکسری خطرات وجوددارندکه تاکنون توانسته اند باعث ایجادحوادث متعددی برای کارگران ساختمانی،پیمانکاران و.... در حین کار شوند. عمده این حوادث نیز مربوط به سقوط کارگران ونیز برخورد اشیاء به آنان بوده است ومنجربه ازدست رفتن  ویا ازکارافتادگی تعدادبیشماری ازکارگران دراین حوزه فعالیتی درسطح جهان ونیز کشورعزیزمان ایران  شده است.


من دراین مباحث سعی می نمایم تا شما رابا خطرات موجود درکارگاههای ساختمانی آشنا ساخته ووظایف قانونی مالکان ،پیمانکاران ،مهندسین ناظر وکارگران را بیان داشته ونیز راههای پیشگیری ازبروز  حوادث را  درهرفعالیت اظهاربدارم. امید است با رعایت نکات ایمنی ،بتوانیم شاهدحوادث کمترویا حذف کلیه حوادث دراین کارگاهها باشیم.

بعضی از فعالیتهای ساختمانی عبارتنداز:

تخریب - گودبرداری - ساخت فونداسیون -خاک ریزی- تسطیح زمین - آرماتورپیچی - بتن ریزی - ساخت اسکلت فلزی - جوشکاری- دیوارچینی -سیمان کاری- گچ کاری- برق کشی - تاسیسات آب وبرق وگاز و....- دروپنجره سازی ونصب - نصب آسانسور - سقف ریزی -بالا بردن مصالح ساختمانی توسط بالابر ها-کاربروی داربست-حفرچاه -  سفالکاری - کاشیکاری- کانالسازی ونصب - نصب شیشه  و.........

عمده ترین خطرات درکارهای ساختمانی عبارتنداز:
1
خطر سقوط از ارتفاع واز پرتگاهها ودهانه های موجود در کف ساختمان ونیزخطر سقوط از پنجره های قائم و باز
راه پیشگیری:نصب نرده وحفاظ - استفاده از وسایل حفاظت فردی مثل کمربند ایمنی - استفاده از داربستها وبالابرهای مناسب کاردرارتفاع

2-  خطربرق گرفتگی دراثر برخورد ابزارکار ویا درحریم قرارگرفتن کارگران با شبکه برق مجاور ساختمان ویا تماس بدن با سیمهای برقدارفاقد عایق ویا تماس با دستگاهای برقی فاقد سیم ارت وفاقد حفاظ مناسب.راه پیشگیری:آموزش کارگران- نظارت برکارکارگران- اخذمجوز قبل ازساختمان سازی ازاداره برق- عایق سازی دستگاهای برقی ونصب سیم ارت ورعایت اقدامات ایمنی -استفاده از وسایل حفاظت فردی

3- تماس بدن با قسمتهای گردنده مثل زنجیرچرخ،تسمه پروانه،غلطکها و...راه پیشگیری:حفاظ گذاری- قطع نمودن برق دستگاه قبل از تعمیرات -آموزش کارگران ونظارت برنحوه کارآنان

4- برخورد اشیاء ومصالح ساختمانی به سر وبدن کارگران.راه پیشگیری:استفاده از کلاه ایمنی- استفاده از سرپوشهای مناسب نزدیک سطح زمین-آموزش کارگران ونظارت برنحوه کارآنان

 

۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: