تهیه کننده:

سمیه رحیم ابادی دانشجوی مهندسی بهداشت حرفه ای کرمان

پرتو فرابنفش به محدوده ای از امواج الکترومغناطیسی که در طیف بین اشعه ایکس(x_ray) ونور مریی با طول موج100_400نانومتر قرار دارد. این پرتو از دسته پرتوهای پر انرژی بوده وبیشتر خواص وکاربردهای ان به واسطه همین انرژی زیاد میباشد.به دلیل نزدیک بودن اشعه فرابنفش به انرژی موجود در پیوندهای ترکیبات الی این پرتو روی ترکیبات فوق اثر گذاشته وباعث گسستن پیوندها وایجاد پیوندهای جدید میشود.پیوندهای دوگانه یا سه گانه بین اتم های ترکیبات الی (پیوند های بین کربن و دیگر اتم ها )مستعدترین پیوندهای اسیب پذیر توسط فرابنفش میباشد. مواجهه با پرتوهای فرابنفش مخصوصا پرتوهایی که از خورشید ساطع میشود خطری عمومی و عمده برای سلامتی است. وبا فرسایش بیشتر لایه اوزون افزایش می یابد.(اصطلاح فوق برداشتی از نام انگلیسی آن یعنی ultraviolet به مفهوم Ultra در زبان لاتین "ماورا یا فرا" و Violet به مفهوم "بنفش" که در طیف نور مرئی کوتاهترین طول موج را دارا می باشند.)

نحوه کشف تابش :

 تابش ماورائ بنفش بگونه ای کاملا اتفاقی با مشاهده تغییر رنگ و تیرگی املاح نقره در مقابل نور مستقم آفتاب کشف گردید. در سال 1801 دانشمند آلمانی "یوهان ویلهلم رییتر" بر اثر مشاهداتش توجه نمود که تابش های ماورائ بنفش، که نامرئی هستند، عامل اساسی در تیرگی صفحات کاغذ آغشته به کلرید نقره می باشند او در ان زمان ان را اشعه های شیمیایی نامید.

 

تقسیم بندی پرتو فرابنفش

 

پرتوهای الکترومغناطیسی با طول موج 100_400نانومتر پرتو های فرابنفش نامیده میشودپرتو فرابنفش به 3 ناحیه تقسیم میشود.

 

 

1_ناحیه نزدیک یا :UVA

این ناحیه با طول موج 320_400 نانومتر به ناحیه فلورسانس معروف است .نسبت این اشعه درنور افتاب قوس الکتریکی چراغهای الکتریکی معمولی زیاد است .لامپ فلورسانس در این ناحیه قرار دارد.لایه اوزون بخش خیلی کمی از این طیف راجذب میکندپدیده فلورسانس یعنی جذب پرتو فرابنفش به وسیله برخی مواد وتابش نور مریی در این ناحیه انجام میگیرد.

 

2_ناحیه متوسط:UVB

این ناحیه دارای طول موج 280_320 نانومتر است .این اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوس الکتریکی با الکترود های فلزی وجود دارد. لایه اوزون طول موج های خیلی کوتاه را جذب میکند اما این جذب وقتی به 320نانومتر جذب میشود نصف میگردد.این ناحیه از نظر اسیب های زیست شناختی فعال بوده و به طور طبیعی از خورشید به زمین میرسد.

 

 

 


3_ناحیه دور:UVC

 

این ناحیه باطول موج بین 100_280 نانومتر فقط در قوس الکتریکی وجود دارد.وکاربرد ان در سترون کردن و از میان بردن باکتریها است البته  طول موج های کمتر از 180نانومتر رادر اصطلاح  ناحیه خلا میگویند.زیرا بلافاصله در هوا جذب میگردند واز نظر زیست شناختی ارزش مطالعه ندارند.

 

منابع پرتو فرابنفش

 

منابع طبیعی:

خورشید تمام طیف پرتو فرابنفش را تابش می کند لایه اوزون مقدار زیادی از شدت پرتو را کاهش داده و در نتیجه هنگامی که پرتو خورشیدبه زمین میرسد قابل تحمل میگردد.

 

منابع مصنوعی:

که در طبقات زیر گروه بندی میشود:

   

1_منابع ملتهب یا گداخته همچون تنگستن که عمدتا مخاطره امیزنیستند.

 

2_لامپ جیوه ای فشار پایین، متوسط، بالاکه لامپ فشار پایین اغلب به عنوان لامپ گندزدا و میکروب کش استفاده میشود. لامپ جیوه ای اساسا برای روشنایی کاربرد دارد.

 

3_لامپ گزنون که در عکاسی وهمچنین به عنوان شبیه ساز خورشیدی استفاده میشود.

 

4_تخلیه کننده های الکتریکی :منابع قوس الکتریکی میتواند برای شبکیه چشم به شدت خطرناک باشند.

لامپ فلورسنت:لامپ خورشیدی فلورسنت UVB ولوله فلورسنت UVA منتشر میکند.

 

حد تماس مجاز

 

طبق استانداردNHMRC (کمیته بین المللی تابش های غیر یونساز) و)INIRCانجمن بین المللی حفاظت در برابر پرتوها )مقدار مجاز پرتو فرابنفش 30 ژول بر متر مربع است.

 

 

spectral region

wave length

expocure secounds (t)

TLV

UVC

180_280nm

10^(-9)  to 3*10^4

3mj/cm2

UVB

280_302nm

10^(-9)  to 3*10^5

3mj/cm3

 

303nm

10^(-9)  to 3*10^6

4mj/cm3

 

304nm

10^(-9)  to 3*10^7

6mj/cm3

 

305nm

10^(-9)  to 3*10^8

10mj/cm3

 

306nm

10^(-9)  to 3*10^9

16mj/cm3

 

307nm

10^(-9)  to 3*10^10

25mj/cm3

 

308nm

10^(-9)  to 3*10^11

40mj/cm3

 

309nm

10^(-9)  to 3*10^12

63mj/cm3

 

310nm

10^(-9)  to 3*10^13

100mj/cm3

 

311nm

10^(-9)  to 3*10^14

160mj/cm3

 

312nm

10^(-9)  to 3*10^15

250mj/cm3

 

313nm

10^(-9)  to 3*10^16

400mj/cm3

 

314nm

10^(-9)  to 3*10^17

630mj/cm3

UVA

315_400nm

10^(-9)  to 10

0.56t^1.4j/cm2

 

315_400nm

10  to 10 ^ 3

1.0j/cm2

 

315-400nm

10 ^ 3  to  3 * 10 ^ 4

1.0mw/cm2

جذب اشعه فرابنفش

 

_از شیشه معمولی فقط اشعه فرابنفش A عبور میکند در صنعت شیشه هایی با ترکیبات مخصوص میسازند.که وطول موج 0.26یعنی ماورا بنفش B وA قسمتی از C را عبور میدهد.

 

 _شفافیت کوارتز خیلی بیشتر از شیشه است.و فقط طول موج های کوتاهتر از 0.18میکرومتر در ان جذب میشود.به همین سبب حبابهای چراغهای مولد اشعه فرابنفش را از کوارتز تهیه میکنند.

 

_اب خالص برای اشعه فرابنفش شفاف ترین مایعات است وطبقات نازک ان طول موج های بلندتر از 0.2میکرومتر را از خود عبور میدهند.

 

_گازها معمولا برای اشعه فرابنفش شفاف هستند.وطول موجهای بلندتراز 0.18میکرومتر از لایه های نازک هوا به خوبی عبور میکنند.

 

 

 

 

 

 

کاربرد اشعه فرابنفش:

 

1_به کارگیری اشعهUV در گند زدایی اب:پرتو فرابنفش عمل ضد عفونی را به طور موثر و بدون تولید ترکیبات مشکل زای جانبی ناشی از گندزداهای شیمیایی از قبیل کلر انجام میدهد

 

2_تهیه ویتامین D:یکی از تاثیرات مثبت اشعه  بر روی پوست ساخته شدن ویتامین D است تحقیقات نشان میدهدکه 90_95 درصد از ویتامین D مورد نیاز ما از نور خورشید تهیه میشود.

 

3_سترون کردن:

اشعه فرابنفش بین طول موج های 200_400نانومتر خاصیت میکروب کشی واضحی دارد.که برای این منظور لامپ مولداشعه در مکانهای

سربسته برای مدتی روشن می نمایند تا اکسیژن هوا به اوزون که ضد عفونی کننده قوی است تبدیل شود.

 

 

4_ کاربرد پزشکی:

 

 از خاصیت به وجود اورنده فلورسانس اشعه ماورابنفش در پزشکی در برخی از موارداز قبیل  تشخیص قارچ مسئول کوپرفیرین در ادرار اشاره میکنند. همچنین این اشعه را به عنوان باکتریسید و ویروسید بکار می برند. یکی از دیگر  ازتاثیرات مثبت اشعه ماورا بنفش در پزشکی جلوگیری از برخی از سرطانهای داخلی است که بوسیله قرار گرفتن در معرض نور خورشید صورت  میگیرد  مطالعات نشان میدهد که سرطان  پستان و سرطان پروستات با قرار گرفتن در معرض افتاب کاهش میابند.برای کاهش تاثیرات این سرطانهای داخلی  ویتامین Dساخته شده بوسیله نور خورشید کارساز است.

 

5_شناسایی محل ترک یا درز:در یک سیستم با استفاده از منبع فرابنفش میتوان ترک یا درز یا محل نشت را کاملا پیدا نمود ودر تعمیرات اتومبیل اغلب از سیستمهای نشت یاب فرابنفش استفاده میکنند.

 

6_صنعت چاپ رنگرزی و صنایع الکترونیکی

 

7_شناسایی سنگ های معدنی و گران قیمت

 

اندازه گیری اشعه فرابنفش:

اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش متکی به خواص فیزیکی وشیمیایی ان است وسایلی  که برای اندازه گیری اشعه فرابنفش وجود دارد اکتی نومتر((Actinometerنامیده میشود و به سه دسته تقسیم میشود :

پیل ترموالکتریکی:

در این روش جسمی را که کلیه اشعه را جذب میکند در معرض تابش اشعه قرار میدهند و گرمای حاصله را اندازه گیری میکنند برای اینکه بتوان شدت اشعه فرابنفش را به تنهایی اندازه گیری کرد کافی است که ابتدا تمام اشعه منبع نورانی را اندازه گیری نموده و سپس به کمک فیلتر های مناسب که کلیه اشعه فرابنفش را جذب میکند اندازه گیری را تکرار کرد تفاضل این دومقدار اشعه فرابنفش را نشان میدهد

 

اکتی نومتر فیزیکی:

مهمترین ایننوع اکتی نومترها سلول فتوالکتریک((photoelectric است.

 

ساختمان سلول:

 

سلول فتوالکتریک متشکل از یک حباب از جنس کوارتز که به خوبی تخلیه شده و دو الکترود است.کاتد تشکیل شده از یک رسوب فلزی نازک که جدار داخلی حباب به غیر از قسمت کوچکی را که برای ورود نور است می پوشاند.آند در داخل حباب بوده ازیک حلقه فلزی ساخته شده است.

 

 

 

 

مکانیسم عمل

هرگاه بین دوالکترود اختلاف پتانسیل در حدود100ولت برقرار کنیم به شرطی که قطب منفی به رسوب فلزی متصل باشد هر گاه سلول در تاریکی باشد جریانی نمی گذرد ولی اگر  بر رسوب نوری بتابانیم از آن الکترون جدا شده جریانی که شدت آن متناسب با شدت نور تابیده است برقرار میشود شدت این جریان خیلی کم است(در حدود یک میکرو آمپر)وباید ان را بوسیله لامپهای سه قطبی تقویت نمود.

 

اکتی نومتر شیمیایی

 

مهمترین این نوع اکتی نومترها اکتی نومتر بوردیه(Bordier )است

 

اکتی نومتر بوردیه

 

املاح نقره در اثر تابش اشعه فرابنفش احیا میشود و چون نقره ان ازاد میشود املاح سیاه رنگ میگردند . اکتی نومتری که متکی به خاصیت بالا باشد اکتی نومتر بوردیه(Bordier )است که محلول فرو سیانور پتاسیم در نتیجه تابش  اشعه فرابنفش رنگ زرد مایل به اجری پیدا میکند. وشدت این رنگ به مقدار اشعه فرابنفش  بستگی دارد .

 

مکانیسم عمل

 

برای این اندازه گیری نوارهای کاغذی را به محلول 20درصد فرو سیانور دو پتاسیم اغشته میکنند و پس از خشک شدن در معرض تابش اشعه فرابنفش قرار میدهند سپس از مقایسه این نوار کاغذی که رنگین شده است با یک سری نمونه های که قبلا تهیه و اندازه گیری شده به مقدار تابش اشعه فرابنفش پی میبرند.

 

 

 

 

 

خواص فیزیکی اشعه فرابنفش:

 

خاصیت فتو الکتریک

 

اگر اشعه فرابنفش به فلزات بتابد از انها الکترون جدا میکند ولی جدا شدن الکترون در کلیه فلزات به یک اندازه نیست و حساسیت کادمیوم بیش از همه میباشد مقدار الکترونی که از فلز جدا میشود متناسببا مقدار انرژی اشعه ای است که به ان میتابد

 

 

 

 

 

 

خواص شیمیایی اشعه فرابنفش:

 

خاصیت فلوئورسانس

 

یکی از خواص مهم و جالب اشعه فرابنفش خاصیت فلوئورسانس ان میباشد اگر در مقابل اشعه فرابنفش و یا یک چراغ بخار جیوه اجسامی از قبیل گچ و کولوفان((Colophan و محلول سالسلات دو سود یا انتی پیرین و یا بعضی ازسنگ های معدنی را قرار دهند ملاحظه میشود که هر یک به نسبت جذب اشعه به رنگهای مختلف درخشندگی پیدا میکنند این خاصیت نیز بستگی به طول موج و شدت جذب اشعه دارد بعضی اجسام در مقابل اشعه فرابنفش با طول موج بلند این خاصیت را ندارند و به عکس در مقابل اشعه فرابنفش با طول موج کوتاه خاصیت فلوئورسانس پیدا میکنند

 

خاصیت فتو شیمیایی

 

اشعه فرابنفش باعث تعداد زیادی فعل و انفعالات شیمیایی میشود و این خاصیت در اشعه ای با طول موج کوتاه 0.3 میکرومتر شدیدتر است از جمله مانند نور مرئی که املاح نقره را تجزیه و فلز ان ها را ازاد میسازد و این خاصیت در اشعه ای با طول موج کوتاه بیشتر است مدت ها برای اندازه گیری مقدار اشعه فرابنفش از این خاصیت استفاده می کردند.

 

عوارض کوتاه مدت:

 

1_قرمزی پوست یا اریتما 2 –التهاب ملتحمه 3 _فتوفوبیا 4_دردچشم 5_بلفاریت 6_ریزش اشک و سوزش چشم

 

عوارض بلند مدت:

 

1_پیری پوست 2 –اب مروارید(پرتو گیری از ناحیه فرابنفش متوسط  با طول موج های بین 295_310در ترازهای انرژی بالاتر از یک ژول بر سانتیمتر مربع میتواند موجب یک کاتاراکت یا اب مروارید عدسی چشم شود) 3_سرطان زایی پوست

 

 

 

 

اثرات زیست شناختی:

 

1_قرمزی پوست:

قرمزی پوست پس از تابش پرتو ایجاد میگردد و به طول موج و شدت ان بستگی دارد موثرترین طول موج در ایجاد این عارضه طول موج 206 نانومتر است که در ناحیه متوسط فرابنفش جا دارد علت ایجاد این قرمزی گشاد شدن مویرگهای لایه درم در نتیجه ازاد شدن مواد همانند هیستامین در اپیدرم است

2_تیرگی پوست:

معمولا بعد از قرمزی تیرگی پوست ایجاد میشود اما تیرگی بوسیله پرتویی با طول موج 300_360 نانومتر ایجاد میگردد

 

3_سرطان پوست :

موارد زیادی از سرطان پوست در کسانی دیده شده است که به علل شغلی مانند کشاورزان ماهیگیران و قایقرانان مدت های طولانی در برابر تابش های مستقیم افتاب قرار داشته اند که ازمایش بر روی حیوانات ازمایشگاهی بویژه با طول موج کوتاه این مسئله را ثابت کرده است البته درباره سرطان پوست ناشی از منابع مصنوعی پرتو هنوز اطمینان بدست نیامده است

سه نوع سرطان بر اثر تابش فرابنفش ممکن است در انسان بوجود اید:1- کارسینوهای سلول بازال 2-کاسینوهای سلول های دوکی شکل 3-ملانوما

شواهد بسیار خوبی بخصوص برای دسته اول که بسیار بدخیم هستند در نحوه تولید سرطان در حیوانات ازمایشگاهی در دست است طیف عملی برای ایجاد سرطان 260_270 نانومتر میباشد. تابش دهی هنگامی موثر است که همان دوز در زمان بیشتری انجام شود نسبت به اینکه در یک زمان کوتاه تر اتفاق بیفتد  حساسیت پذیری به نور ممکن است اثری در سرطان زایی داشته باشد.تابش دهی در طول موج های بین 300_400 نانومتر با حضور ماده شیمیایی متوکسی پزور الن _8 به اندازه شگفت انگیزی تومورهای پوستی را افزایش میدهد .

 

 

4_التهاب قرنیه و ملتحمه:

تابش پرتو فرابنفش به چشم به اندازه زیاد باعث التهاب قرنیه و ملتحمه میگردد بیناب طول موج هایی که ایجاد التهاب ملتحمه میکند احتمالا همان بیناب ایجاد کننده قرمزی است(296نانومتر) در حالی که بیناب مولد التهاب قرنیه به طور خفیف بسوی طول موج های کوتاه تر متمایل است بیشترین فعالیت در ایجاد این عوارض در دامنه طول موج 288 نانومتر است علایم بدست امده از اثر پرتو بعد از چند ساعت تابش اشکار میگردد که عبارتند از التهاب ملتحمه نور ترسی (فتوفوبیا) درد چشم التهاب پلک (بلفاریت) اشک ریزش و احساس سوزش در چشم در مراحل حاد عارضه تعطیل کار برای کارگر الزامی است از اثرات دیگر این پرتو میتوان از پیر شدن پوست نام برد که این امر بیشتر در زنان به ویژه در بیمارستان ها (بخش سترون سازی)شایع است که در این حالت پوست خاصیت ارتجاعی خود را از دست میدهد.

 

 

نحوه اثر گذاری فرابنفش در ایجاد سرطان

 

فوتون های تابش فرابنفش بخصوص در باند UVB به هر نوع مولکول DNAمتعلق به ارگان های زنده به اشکال مختلف حمله ور می شوند

 

Ultraviolet photons harm the DNA molecules of living organisms in different ways. In one common damage event, adjacent Thymine bases bond with each other, instead of across the

در شایع ترین حالت حمله بر علیه نزدیک ترین ترکیب"باز تیمین"یا Bases Thymine در حلقه DNA اتفاق می افتد. در این حالت بازهای تیمین یا Thymine Bases (همپایه)به عوض نگهداری تعادل پله ای DNAیا به عبارتی LADDER BASE BOND به همپایه خویش پیوسته و باعث به وجود امدن  نوعی DNA معیوب می گردند.

در این صورت زنجیره DNA با از دست دادن کد رمزی اصلی خود به نوعی کد یا رمز دیگری  تبدیل و معنای اولیه ساختار هسته سلولی خود را از دست داده که عملا حاصل سلولی با عملکرد غیر مشخص و یا تخریب شده سرطانی است. همه پرتوهای فرابنفش قادرند که از عمر سلول های اساسی بدن لز جمله بافت های فیبروزی پروتئنی موجود در بدن از جمله پوست –استخوان –غضروف و هر گونه بافت اتصالی بکاهند.

 

اثرات مثبت فرابنفش:

 

از جمله اثرات مثبت قرار گرفتن در معرض تابش باند UVB این اشعه می باشد تحریک پوست جهت تولید ویتامین D است تخمین زده شده است علت مرگ ناخواسته ده ها هزار امریکایی تنها به دلیل سرطان های ناشی از کمبود و اختلال در جذب ویتامین D  بوده است دیگر تاثیر اختلال در جذب ویتامین D _پوکی استخوان و سایر عوارض متاثر از اختلال مغز استخوان که منجر به درد _عدم تحمل وزن شخص توسط خود و نهابتا ایجاد ترک و شکستگی های نا خواسته بخصوص در خانم ها خواهد بود.

 

 

 

 

حفاظت در برابر پرتو فرابنفش

 

1_اموزش:

افراد در تماس با این پرتو باید اموزش لازم را در زمینه ی اثرات و خطرهای ان فرا گیرند.

 

2_فاصله از منبع پرتو:

شدت پرتو با عکس مجذور فاصله از منبع کاهش می یابد.

 

3_وسایل حفاظت فردی:

باید از وسایل حفاظت فردی به ویژه به هنگام جوشکاری مانند نقاب صورت عینک مخصوص دست کش و پیش بند چرمی استفاده گردد .معمولا استفاده از پوشاک فلانل بر گونه چرم ان برتری دارد.  برای مشاغلی مانند کشاورزی و... استفاده از پوشاک پنبه ای پیشنهاد میشود.

 

4_محصور کردن:

با ایجاد اکران مناسب(پرده)به ویژه در محل جوشکاری باید افراد دیگر را از پرتو محافظت کرد. می توان از پرده ای با جنس پلی وینیل کلراید استفاده کرد. چون رنگ پرده دارای اهمیتی ویژه است بنابراین رنگ پرده نباید بازتاب دهنده پرتو باشد و مناسب ترین رنگ رنگی است که در ان از اکسید زنگ و اکسید تیتانیم استفاده شده باشد. ماده حفاظتی دیگر برای محصور سازی شیشه است که طول موج خطرناک پرتو را جذب میکند که پیشنهاد میشود در بخشسترون سازی در بیمارستان ها از این ماده استفاده گردد.

 

قابلیت خود حفاظتی طبیعی بدن

 

جهت حفاظت از اثرات مخرب تابش فرابنفش بدن انسان گاهی (با توجه به نوع پوست و نژاد)از خود نوعی پیگمانت (رنگدانه)قهوه ای به نام ملانین Melanin ازاد می کند که این عمل با جلوگیری از نفوذ تابش به نسوج عمقی می تواند مفید فایده باشد. در غیر این صورت می توان از محصولات جلوگیری کننده از نفوذ تابش فرابنفش به بدن مانند لوسیون های ضد افتاب  استفاده کرد.

 

وسایل حفاظت فردی

 

نقاب صورت_عینک مخصوص_دستکش-پیش بند چرمی(برای جوشکاران)و استفاده از لباسهای استین بلند _کلاه لبه دار_عینک افتابی _کرم های حفاظتی برای کسانی که به طور مستقیم در زیر نور خورشید کار میکنند میباشد

 

امروزه بعضی از محصولات به اصطلاح Sunscreen دارای ترکیباتی از قبیل دی اکسید تیتانیم   و اکسید دو زنگ و اووبنزون میباشند که کمک بزرگی جهت حمایت بدن در مقابل انواع تابش فرابنفش هستند.

 

اکثر کرم های ضد افتاب با اعلام درجه اندازه گیری مقاومت خویش بر اساس معیارSPF   ظاهرا تنها قادر به محافظت پوست از باند متوسط هستند که همین نکته می تواند شما را به اشتباه بیندازد زیرا  دگر باره لازم به تذکر است که باند  فرابنفش نزدیک که توسط اینگونه لوسیون ها پوشش داده نمی شوند به علت قدرت نفوذ بسیار بالا در نسوج بدن عامل اصلی و اولیه سرطان پوست در انسان شناخته شده اند.

 

طبق استانداردUPF نوع پوشش یا لباس هم در زمینه قدرت جلوگیری از تابش های باند نزدیک و متوسط موثر بوده و بر حسب توان مقاومتشان دسته بندی می شوند پس نوع لباس پوشیدن ما هم در حمایت از نسوج بدن موثر است .

 

_تابش فرابنفش متوسط با قدرت بالا برای چشمان بسیار مخرب و می تواند باعث اب مروارید یا کاتاراکت ئ اختلال مزمن قرنیه (پتریگوم)یا کوری موقت و دائم گردد . پوشش حفاظتی چشمان برای کسانی که به مدت طولانی در معرض تابش این اشعه هستند و بخصوص از نوع طول موج کوتاه ان شدیدا توصیه می شود مثلا کوهنوردان و اسکی بازان که به جهت اقامت های طولانی در ارتفاعات بالا عملا با رقیق شدن هوا عامل اصلی مقاومت در مقابل تابش فرابنفش را از دست می دهند اگر چه عینک های افتابی معمولی به میزان کمی در مقابل تابش این اشعه مقاومند اما توصیه می شود که حتی المقدور از لنز های پلاستیکی (ترجیحا از جنس پلی کربنات ) به جای لنز های شیشه ای استفاده گردد زیرا همان گونه که اشاره شد شیشه معمولی در مقابل ناحیه نزدیک فاقد مقاومت بوده و ان را به راحتی از خود عبور میدهد عینک ها باید قادر باشند از ورود تابش های فرابنفش از کناره ها بالا و پایین جلوگیری کنند  .

 

 

 

 

دانستنی هایی در مورد اشعه فرابنفش:

 

_برخی از موجودات از جمله پرند گان_ خزند گان_حشرات-از جمله زنبورها قادر به دیدن امواج مرئی نزدیک به تابش فرابنفش هستند.

 

_بسیاری از گیاهان _میوه ها_گلها _بذرها...   قدرت مقاومت فوق العاده ای نسبت به قدرت انسان در مقابل این تابش نشان میدهند.

 

_عقرب ها زیر پرتو فرابنفش به رنگ های سبز یا زرد می درخشند.

 

_معدودی از پرندگان نقوشی بر پر دارند که تنها تحت تابش فرابنفش قابل مشاهده خواهد بود.

 

_ادرار بعضی از حیوانات گوشت خوار از جمله گربه حتی در تاریکی مطلق نیز تحت تابش طول موج خاصی از این اشعه قابل مشاهده است .

 

_نور سیاه به لامپی اطلاق میگردد که قادر است با تابش امواج بلند فرابنفش که بصورت مرئی به سختی دیده میشوند با نوعی تابش شبه فلورسنتی به عنوان یک عامل ضد تقلب بر روی اسناد حساس به طول موج خاصی همچون کارت های اعتباری _پاسپورت یا کارت های مهاجرت و گواهی نامه رانندگی... به کار گرفته شود .

 

 

A bird appears on every Visa credit card when held under a UV light source.

 

هر کشوری مدارک مهم خود را حساس به اشعه میسازد بطوری که در زیر نور فرابنفش علائمی از خود نشان میدهد برای مثال در کارت ملی نقش کشور ایران نمایان میشود یا اسکناس ها در زیر این پرتو خطوط پراکنده رنگی را نمایان میکنند

 

کارشناس جرم شناس بعد از بررسی دقیق محل جرم به سراغ اشعه فرابنفش میرود با بررسی صحنه وقوع جرم با فرابنفش میتوان مطالب زیادی دریافت که با نور معمئلی غیر قابل مشاهده است برای مثال ترشحات بدن مثل ادرار و عرق و ... اگر فرابنفش به ان ها تابیده شود می درخشد.

 

 

 

این اسکناس تقلبی است چون جوهر های فلورسنت به کار رفته در اسکناس واقعی به انگ قرمز و ابی می درخشند و در اسکناس جعلی هیچ تغییری مشاهده نمی شود.

 

 

 

 

متخصص جرم شناس با پاشیدن گرد فلورسنت در منطقه جرم چند اثر انگشت را پیدا می کند.

 

منابع

 

چوبینه علیرضا و امیر زاده فرید   کلیات بهداشت حرفه ای

 

حلم سرشت پریوش و دل پیشه اسماعیل   بهداشت کار

 

عقیلی نژاد ماشاالله و مصطفایی مسعود  طب کار و بیماری های شغلی

 

۱۳٩٠/٢/٢ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: