سؤالات

بلی

خیر

1- آیا کپسولهای آتش نشانی به تعداد مورد نیاز در کارگاه وجود دارد؟

 

 

2- آیا محل کپسولهای آتش نشانی مناسب و مشخص می‌باشد؟

 

 

3- آیا تجهیزات آتش نشانی مرتبا بازدید می‌شوند؟

 

 

4- آیا نوع کپسولها با توجه به نوع حریق احتمالی انتخاب شده است؟

 

 

5- آیا به شکل ادواری آموزش آشنایی و مبارزه با آتش اجرا می‌شود؟

 

 

•6-  آیا از سطلهای شن نیز برای اطفاء حریق استفاده میشود؟

 

 

7- آیا کنترل ممنوعیت مصرف دخانیات اعمال می‌شود؟

 

 

•8- آیا محل نگهداری مواد قابل اشتعال کاملا ایمن است؟

 

 

9- آیا محلهای خطرناک شناسایی شده است؟

 

 

10- آیا در محلهای خطرناک وسایل خاموش کننده آتش مناسب وجود دارد ؟

 

 

11- آیا سیستمهای اعلام آتش کافی است و مرتب تست می‌شوند؟

 

 

12- آیا تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات در محلهای مناسب نصب شده است؟

 

 

13- آیا حداکثر فاصله دسترسی به کپسولهای خاموش کننده 20 متر است ؟

 

 

14- آیا تجهیزات آتش نشانی کافی می‌باشد؟

 

 

 

 

                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                                  

۱۳۸٩/۱۱/۱۱ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: