ترجمه ریسک خطر

 

خطر یعنی چه ؟

یک خطر عامل بالقوه است برای آسیب رساندن. از نظر علمی مدت یا زمان خطر بیشتر اوقات بستگی به حالت یا واکنش آن دارد. اگر کنترل درست وجود نداشته باشد می توان نتیجه آن یک آسیب یا بیماری باشد. شناخت خطرات ، رفع و کنترل آنها چنانچه به موقع انجام شود ممکن است به جلوگیری از بروز حادثه یا بیماری کمک کند.

 


آنالیز شغلی یعنی چه ؟

آنالیز خطرات شغل، تکنیکی است برای شناخت خطرات نقاط کاری قبل از رخ دادن آن. آن نقاط ارتباط روشنی است بین کارگر ، کاری که وظیفه دارد انجام دهد ، ابزار  و محیط کاری او. تصورا" شمامی بایست خطرات غیرقابل کنترل را قبلا" شناسایی کرده باشد، شما با گرفتن (حمع کردن) ، حذف کردن و یا کم کردن مراحل می توانید بسوی یک سطح ریسک قابل قبول پیش بروید.

 

چرا آنالیز خطرات شغل مهم است؟

هر روز در ایالات متحده تعدادی از کارگران در محل های کارگاه آسیب می بینند یا میمیرند. ایمنی و بهداشت می تواند در حرفه شما، کار شما و زندگی شما تاثیر افزونی داشته باشد. آنها می توانند درجلوگیری از آسیب دیدگی و بیماری در محل های کارگاه با مشاهده عملیات کاری شما ، تهیه دستورالمل مناسب برای شغل و استخدام کارآموزان مناسب به شما کمک کنند.

بهترین تصمیم گیری و تهیه دستورالعمل مناسب کار یک آبگذر برای آنالیز خطر است. آنالیز خطرات کار یک جزء از الزامات بزرگ سیتم مدیریت ایمنی و بهداشت است.

 

ارزش آنالیز خطر کار چیست؟

سرپرستان می توانند از یافته های آنالیز خطرات شغل در راه حذف و یا کنترل خطرات موجود در محل کار کارگاه استفاده کنند. این همچنین پیامد جزئی صدمات و بیماری ناشی از کار ، بیشترین استفاده ازروش بی خطر و موثر کار ، کم کردن بهایی  قرامت کارگران و بالا بردن بهروری کار است. آنالیز همچنین می تواند با ابزار  با ارزش و آموزش کارکنان جدید در هر مرحله باعث انجام کار به روش بی خطر شود.

برای اینکه آنالیز خطرات شغل موثر باشد مدیریت می بایست الزامات ایمنی و بهداشت و پیروی کند و بپذیرد از آغاز تا انتها بسوی شناسایی خطرات غیر قابل کنترل.

 

چه شغل های قابل توجه هستند در آنالیز خطرات شغل ؟

در آنالیز خطرات شغل می توان تعدادی از شغل های محل کار کارگاه شما را انتخاب کرد. که در اولویت بندی مشاغل می توان از موارد زیر پیروی کرد.

ü      مشاغلی با حداکثر میزان صدمه و بیماری.

ü      مشاغلی با عامل بالقوه که موجب ناتوانی شدید در اثر بیماری یا صدمه و یا هر دو آنها شود اگر سابقه حادثه قبلی نداشته باشد.

ü      مشاغلی که یک اشتباه انسانی ساده بتواند یک حادثه شدید یا آسیب را بوجود آورد.

ü      مشاغل تازه راه اندازی شده یا پروسه های تغییر پیدا کرده با افراد مبتدی و روش کار و ...

ü      مشاغل نسبتا" گروهی که نیاز با آموزش های مکتوب دارند.

 

از کجا شروع کنیم؟

1.   محصور کردن کارکنان شما : محصور کردن کاکنان شما در یک پروسه آنالیز خطرات بسیار مهم است. باید با آگاهی و فهم بالا خطرات مهم را شناسایی کنید. و با اطمینان از درست بودن روش آنالیز ، استخدام کارگران آسیب ناپذیر و خرید مواد شیمیایی در ظرف های مخصوص به کاهش خطا کمک کنید. زیرا آنها در برگیرنده بخشی از برنامه های ایمنی و بهداشت می باشند.

2.   بررسی سابقه حوادث: برسی سابقه حوادث ، بیماری های حرفه ای نیازمند به معالجه و تلفات بر روی پرسنل کارخانه شما انجام می شود که نیاز به اصلاح و جایگزینی دارد.همیشه رویداد با یک حادثه یا صدمه همراه نمی باشد ، اما می تواند باشد. این رویدادها نماینده ای هستند برای کنترل خطرات موجود، اگر چه ممکن نیست بیشتر موشکافی ها کافی و سزاوار باشد.

3.   بررسی رفتار مقدماتی کار: با گفتگو باید کارکنان از خطرات در جریان کار و محیط آگاه شوند. لحظه ای فکر و اندیشه میتواند به حذف یا کنترل خطر بینجامد.اگر خطرات برای زندگی و سلامت کارگر وجود دارد فورا" آن را مطرح کنید و با یک عمل موثر فوری از کارگر محافظت کنید. با اصلاحات هر چه زودتر(به موقعه) می توان جلوی مشکلات را به آسانی میتوان گرفت. شما نباید منتظر آنالیز کامل خطرات شغل باشید. این با قصد ثابت کردن شما به الزامات ایمنی و بهداشت و توانا ساختن شما بسوی کانون خطرات شغل است و آن نیاز دارد به مطالعه زیاد زیرا آن پیچیده است. آن خطرات مصمم جزء ریسک های غیر قابل قبول معرفی می شوند و ارزیابی بستگی به نوع کنترل خطر دارد.

4.      فهرست ، ردیف و اولویت بندی و دسته بندی شغل های پرخطر:

فهرست شغل ها بوسیله خطرات و ریسک های غیر قابل قبول موجود می باشد. اساس آنها بیشتر محتمل و نتیجه آنها بیشتر سخت و طاقت فرسا می باشد. این شغل ها بایست در فهرست اولویت آنالیز شما قرار گیرد.

5.     خلاصه از مراحل کاری :

تقریبا " در همه کار می توان از ریشه بسوی انجام وظایف کاری قدم برداشت. در موقع آنالیز شغل ، انجام مراقبت از کارکنان در کار و هر یک از مراحل و وظایف آن را فهرست کنید . دوری کردن از ترکیبات و یا ساختمان و جدا کردم چنین مراحل پر جزئیات بر اساس طولانی یا عریض بودن مراحل نمی باشد و غیر ضروری است. شما ممکن است آن راه حل با ارزش را پیدا کنید و آن را برای دیگر کارکنانی که در یک محیط با ویژگیهای یکسان کار می کنند فراهم نمائید .در آخر ، تجدید نظر در مراحل یک شغل به کمک کارگر برای قطعی کردن آن ، شما نباید هر چیزی را حذف کنید. نکته آشکار آن است که شما شغلشان را ارزیابی می کنید نه عملکرد شغل کارگر را.

آنالیز شامل همه مراحل کار کارگر است در نتیجه بازدید از مراحل کار و روش ها می بایست به سوی گفتگو در مورد خطرات کنترل نشده و توصیه راهکار ها پیشرفت باشد.

گاهی اوقات انجام دادم آنالیز خطرات شغل، ممکن است با عکس برداری یا فیلمبرداری از انجام کار کارگر مفید باشد. این ثبت کردن مشاهدات در موقع انجام دادن آنالیز کارهای پرجزئیات سریعتر به راحتی می توان دسترسی پیدا کرد.

چگونه خطرات محل کار را تشخیص دهیم؟

آنالیز خطرات در کارگاه یک تمرین است. هدف شما در کارگاه باید به شرح ذیل باشد.

Ø      چه اندازه درکار کردن امکان اشتباه است؟

Ø      چه اندازه نتیجه بخش است؟

Ø      چگونه می تواند رخ دهد؟

Ø      چه اندازه عوامل دیگر در آن سهم دارند؟

Ø      چه اندازه احتمال دارد خطر با قصد رخ دهد؟

 

شما می توانید با پاسخ دادن به این سئوالات به یک مدرک مستحکم روش سودمند آنالیز خطر شغل دست پیدا کنید. شرح یک خطر به این روش کمک می کند به اطمینان یافتن از تلاش شما در جهت حذف خطر با ابزار خطر با هدف کمک در کنترل بیشتر ابزار شرکت کننده در ایجاد خطر.

 

شرح نمایش خطر خوب:

ü      کجا اتفاق می افتد (محیط)

ü      کی یا چه موقع اتفاق می افتد (ظاهرشدن )

ü      سرعت عمل خطر چقدر است (ماشه)

ü      نتیجه آن تمایل به رخ دادن یا رخ دادن است (نتیجه)

ü      عوامل دخالت کننده دیگر کدام است

 

بندرت خطر ساده یک عامل باعث آن شود و اثر آن یک پیامد واحد باشد. بیشتر اوقات تعدادی از عوامل شرکت کننده در یک ردیف ، بالا نگهداری می شوند که به طور یقین یکی از راههای بروز خطر است. مثال در زیر نمایش یک خطر را نشان می دهد.

در فروشگاه مواد (محیط)، نقل و انتقال و وجود موانع (رخ دادن) ، دست کارگر (در معرض قرار گرفتن) رخ دادن و تماس با قرقره چرخشی. و ماشین می کشد دست وضربه شدید به انگشتان وارد می کند (نتیجه).

 

اجرایی آنالیز خطر شغل با پرسیدن خواسته شما:

 

Ø      چه اندازه درکار کردن امکان اشتباه است؟

Ø      چه اندازه نتیجه بخش است؟ دست کارگر در تماس با جسم چرخنده قرار گیرد آن را می گیرد و به سوی ماشین می کشد

Ø      چگونه می تواند رخ دهد؟ کارگر دریافت می کند آسیب شدید به انگشتان و دستتان.

Ø   چه اندازه عوامل دیگر در آن سهم دارند؟در پیامد ناشی از رخ دادن یک حادثه عواملی نظیر توانایی کارگر، موانع آشکار گردش در جریان کار فعالیت تعمیر یک جزء قطعه با عملیات گردان (قرقره). بطور آشکار در سناریو حادثه دخالت دارند اگر قرقره در حال چرخش نباشد حادثه رخ نمی داد.

Ø   چه اندازه احتمال دارد خطر با قصد رخ دهد؟ رخ دادن یک خطر خیلی سریع است. کارگر فرصت زیادی برای فهمیدن ، بازیافتن و جلوگیری کردن پیدا نمی کنید آن یک مرتبه در اثر تماس با قرقره رخ      می دهد. آن یک عامل مهم است ، زیرا به شما کمک می کند که با دقت زیاد تصمیم گیری کنید احتمال کلی یک حادثه را ، به موقع روش کنترل مقتضی را انتخاب کنید. متاسفانه تجربه و یادگیری خیلی در کنترل خطر موثر نمی باشد . رخ دادن رویداد بسرعت انجام می شود و انسانها نمی توانند بسرعت یک عکس العمل نشان دهند.

 

چگونه رخ دادن احتمالی یک خطر محتمل است ؟

 تعیین بعضی از آنها نیاز به قضاوت دارد . اگر در جای خیلی دور رویدادی اتفاق افتاده باشد و احتمال رخ دادن دورباره آن باشد باید سریع مطرح شود. اگر قرقره بدون حفاظ باشد و به آسانی در دسترس باشد آن نیازمند رسیدگی است. در مثال زیراحتمال وقوع خطر احتمالی زیاد است زیرا فاقد حفاظ پیشگیری از تماس در حین انجام کار است . در صورتی که ماشین در حال چرخش باشد.  در مثال زیر مراحل ، به شما کمک می کند تا آنالیز خطرات فعالیت های سازمان خود را انجام دهید.

مثال نشان می دهد، پیروی کردن و نشان دادن راه آنالیز خطرات شغل می تواند کمک کند به شناخت موجود یا عامل بالقوه خطر برای هر یک از مراحل اساسی مورد بحث در تراشیدن چدن.

مراحل کار تراشیدن آهن چدن دار (چدن):

مرحله 1 قطعه را از داخل جعبه در سمت راست پائین ماشین برداشته ، قسمت معینی از آن را به سمت قسمت چرخنه میگیریم.

مرحله2 فشار دادن قطعه در مقابل چرخنده برای صاف کردن قسمت های خالدار.

مرحله 3 در پایان قطعه را در داخل جعبه در سمت چپ ماشین بگذارید.

 

مثال فرم آنالیز خطر شغل:

تاریخ:

ایمنی آنالیز شغل

موقعیت کار:

محل ساخت فلز:

شرح کار : کارگر به صورت مستقیم به جعبه فلز و ماشین دسترسی دارد. قطعه 15 پوندی را در دست می گیرد و آن را به طرف چرخ سمباده زنی حمل می کند.کارگر عمل سمباده زدن 20 تا 30 قطعه در مدت زمان یک ساعت انجام میدهد.

شرح خطر : در زمان تمیز کردن پس مانده ها رو یک قطعه می تواند بر روی پای کارگر ریخته (افتاده)می شود. قطعه سنگین و بلند می تواند به شدت به پا و پنجه کارگر آسیب برساند.

کنترل خطر:

1 روش بلند کردن قطعه در جعبه و مکان چرخ سمباده در جدول بعدی بیان شده است.

2 حفاظت به وسیله پوشیدن کفش پنجه فولادی قوس دار

3 استفاده از ابزار برای برداشتن قطعات

 

 

تاریخ:

ایمنی آنالیز شغل

موقعیت کار:

محل ساخت فلز:

شرح کار : کارگر به صورت مستقیم به جعبه فلز و ماشین دسترسی دارد. قطعه 15 پوندی را در دست می گیرد و آن را به طرف چرخ سمباده زنی حمل می کند.کارگر عمل سمباده زدن 20 تا 30 قطعه در مدت زمان یک ساعت انجام میدهد.

شرح خطر : قطعات خاردار نوک تیز و لبه دار می توانند باعث صدمات بروز پارگی شدید شوند

کنترل خطر:

1 استفاده از ابزار همچون انبرک برای برداشتن قطعه.

2 پوشیدن دستکش مقاوم در برابر بریدگی و چنک زدن خوب ، مناسب و محکم احتمال اتفاق را به حداقل می رساند.هدف آنها فائق آمدن به سنگ سمباده است.

 

تاریخ:

ایمنی آنالیز شغل

موقعیت کار:

محل ساخت فلز:

شرح کار : کارگر به صورت مستقیم به جعبه فلز و ماشین دسترسی دارد. قطعه 15 پوندی را در دست می گیرد و آن را به طرف چرخ سمباده زنی حمل می کند.کارگر عمل سمباده زدن 20 تا 30 قطعه در مدت زمان یک ساعت انجام میدهد.

شرح خطر : بلند کردن قطعات 15 پوندی از کف زمین میتواند پیامد گرفتگی و کشش شدید عضلات پائین پشت را بهمراه داشته باشد یا موجب باد فتق و پیچ خوردگی شود.

کنترل خطر:

1 حرکت قطعات به سمت بالا از زمین یا محل کارشان تا پایان چرخه کار در حد خیلی کم باشد. به طوری که همواره محل کارشان یک سکو یا پالت قابل تنظیم به اندازه بلندی کمر باشد

2- کارگران آموزش دیده دچار پیچ خوردگی نمی شوند در حالی در ایستگاهای کار مشابه در زمان بلند کردن در حد کم دچار پیچ خوردگی می شوند.  

 

روش درست پیشگیری از خطر چگونه است؟

پس از بازدید شما فهرستی از خطرات کارکنان مورد هدف را تهیه کنید و نتیجه گیری کنید کدام روش حذف یا کم کردن خطر می تواند به عنوان روش کنترل در نظر گرفت. اطلاعات بیشتر در مورد پشیگری و کنترل خطر در ضمیمه شماره 1 ببینید.بیشتر عوامل کنترلی موثر ، کنترل مهندسی فیزیکی است که با تغییر ماشین یا محیط کار از در معرض قرار گرفتن کارکنان با خطر جلوگیری می کند. بیشترین قابلیت اطمینان یا کمترین احتمال در کنترل خطرات با محار کردن به بهترین می رسید. اگر این شدنی نیست ، اجرای کنترل ممکن است اختصاصی باشد. که این با گیر انداختن ( جدا کردن) یا تغییر دادن کار تعدادی از کارکنان امکان پذیر می شود .

مطرح کردن توصیه شما در مورد همه کارکنان به واکنش آنها در حین انجام کار باید از روی دقت باشد. اگر برنامه جدیدی یا روش کار اصلاح شده معرفی کنید یقینا" آنها می فهمند که چه تعداد آنها می باسیت به تغییرات انجام شده عمل کنند.

قبل از شروع آنالیز شغل چه اندازه اطلاعات نیاز دارید ؟

مطرح کردن نحوه انجام کار در یک کتابچه بصورت تصویر یا مثال به تنهایی نمی تواند الزامات همه مراحل ، خطرات ، محافظت ها را در بر داشته باشد ، آنها می بایست در صنعت اجرا شوند. موقعی که کار خود شما به آنالیز ایمنی نیاز داشته باشد به طور مسلم می باست با اداره کل استاندارد و ایمنی و بهداشت حرفه ای برای صنعت خود همفکری کنید. قبول الزامات این استانداردها در کارخانجات باروت سازی اجباری است و نیازمند آنالیز خطرات شغل می باشد. شما می باست به طور قطعی روشهای استاندارد یکسان و برنامهای ایمنی و بهداشت را در سازمان اجرا کنید . استاندارها ، مقررات و اصلاحات و اطلاعات OSHA در سایت  www.osha.gov در دسترس است.

24 ملت و 2 منطقه OSHA را پذیرفتن و برنامهای ایمنی و بهداشت و تعدادی از استاندارد های آن را تصویب و اجرا کرده اند.الزامات آنها در ایالات های کمی فرق می کند. کارفرما می بایست جزء به جزء بررسی ها را توضیع دهد و در این باره برای بالا بردن اطلاعات نماینده های را مشخص کنید .

چرا باید در آنالیز خطرات شغل تجدید نظر دوره ای صورت گیرد؟

تجدید نظر دوره ای از آنالیز خطرات شغل می تواند شما را متقاعد سازد که آن بقاء جریان و ادامه دادن بسوی کمک به کاهش حوادث و بیماریها می باشد. حتی اگر آن کار تغییر نکرده باشد . ممکن است در جریان تجدیدنظر از پروسه شما خطرات جدید را تشخیص دهید که در آنالیز اولیه تشخیص داده نشده باشد.

تجدید نظر جزء به جزء شما در آنالیز خطرات شغل مهم است اگر بیماری یا صدمه در آن شغل خاص اتفاق افتد. مبنی بر مقتضیات، شما ممکن است تصمیم بگیرید برای پیشگیری از روی دادن واقعه مشابه در آینده که روش انجام کار نیازمند تغییر است. اگر یک کارگردر یادگرفتن روش صحیح کار قصور کند باید احضار شود و موضوع جایگزینی و موقعیت آن با همه کارگران مطرح شود که چه کسی میتواند انجام دهد و روش صحیح کار ایشان را یادآوری کند.اینکه چه زمانی شما تجدید نظر آنالیز شغل انجام دهید در زمان تربیت کردن و تحت تاثیر قرار دادن همه کارگران و تغییر دادن متد شغل جدید ، روش کار یا پذیرفتن پیشگیریهای حفاظتی مهم است.

 

چگونه اختصاص دهید هزینه حرفه ای ( متخصص ) برای رهبری و هدایت آنالیز خطر شغل؟

اگر کارکنان در تعداد مختلف یا پروسه گروهی هستند شما متخصصی (حرفه ای) نیاز دارید که کمک کند به هدایت آنالیز خطر شغل. منابع کمک عبارت است از سیستم بیمه ای، اداره آتش نشانی محلی و مشاور خصوصی که این همان متخصصین بهداشت و ایمنی هستند. در اضافه، OSHA در میان مناطق و ناحیه کاری خدمات مشاوره عرضه و پیشنهاد می کند. در فهرست و شماره های قبلی به آن اشاره شده است.

حتی اگر شما از خارج کمک بگیرید آن مهم است. شما با کارکنانتان در مورد پروسه برای شناخت درست خطرات بحث کنید ، زیرا آنها هر روز در محل کار هستند و بیشتر در معرض مواجهه با خطر قرار دارند. رویداد جدید و پیوستن آن با رویداد قدیمی ممکن است سبب دوبار تکرار شدن خطرات قدیمی و ظاهر شدن خطرات جدید شود. در پایان به شما و کارکنانتان توصیه می شود از ابزار مناسب برای حذف خطر یا اقدامات پیشگیرانه و مشاوره با متخصص استفاده کنید.

تهیه کننده: یارمراد حیدری

۱۳٩٠/٢/۱ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: