پس از آغاز بحث سیستمها و پیدایش سیستمهای مختلف خدماتی و تولیدی ، سیستمهای مدیریتی بعنوان راهکاری برای ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر بین سیستمهای مختلف موجود ،‌مطرح شدند . سیستمهایی نظیر سیستمهای مدیریت تولید ،‌مدیریت عملیات ، مدیریت آموزش و ... از جمله این رویکردهای مدیریتی به مسئله سیستمها هستند .

با بکارگیری این رویکردهای مدیریتی و بعد از پیدایش رقابتهای گسترده در سطح بین المللی در زمینه کسب و کار ،‌سعی در استفاده از فنون و تکنیکهای اثربخش برای افزایش توان رقابتی بالا گرفت . تدوین و توسعه "استانداردهای بین المللی" بخصوص توسط سازمان بین المللی استاندارد ( ISO ) در این زمینه بسیار مورد توجه قرار گرفت .

"سیستم های یکپارچه مدیریت" در واقع با هدف تلفیق سه استاندارد مدیریت کیفی ISO 9000 ، مدیریت زیست محیطی ISO 14000 و مدیریت ایمنی OHSAS 18000 در جهت رسیدن به یک سیستم جامع مدیریتی مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بحث و بکارگیری آن می گذرد ، توانسته است نتایج مثبت و قابل توجهی به بار آورد .

مزایای فراوان ناشی از استقرار این سیستم یکپارچه ، در کنار مباحث نظری عمده مطرح در آن ، به همراه شرحی از هر یک از اجزای این سیستم ،‌محتوای اصلی این مقاله را در بر می گیرد .

۱۳٩٠/۱/۳۱ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: