فرم MSDS  مواد شیمیایی

نام ماده :   مایع وایتکس                                                                  جرم اتمی یا جرم ملوکولی : 74.44     

نام های دیگر : اکسی کلرید سدیم، هیپو کلریت سدیم                                   فرمول شیمیایی :NaCLO

انواع مخاطرات /مواجهه

خطرات حاد /علایم

پیشگیری

کمکهای اولیه / اطفاء حریق

حریق و آتش سوزی

غیر قابل اشتعال است. در صورت حریق گازهای محرک یا سمی تولید    می کند.

-

استفاده از پودر ، اسپری آب، کف و دی اکسید کربن.

انفجار

-

-

-

تماس شغلی

-

از تولید قطرات بپرهیزید.

-

تماس تنفسی

سرفه، گلو درد.

استفاده از تهویه عمومی

هوای تازه و استراحت، به پزشک مراجعه کنید.

تماس پوستی

قرمزی و درد پوست

استفاده از دستکش ایمنی

ابتدا پوست را با آب فراوان بشویید سپس لباسهای آلوده را از تن در آورید و مجدداً بشویید.

تماس چشمی

قرمزی  و درد چشمها

استفاده از عینک ایمنی

ابتدا چشم را به مدت چند دقیقه با آب فراوان بشوئیدو سپس به پزشک مراجعه کنید.

بلع و گوارش

درد شکم ، احساس سوزش، سرفه، اسهال، گلو دردواستفراغ

خوردن ،آشامیدن واستعمال دخانیات در هنگام کار ممنوع است.

دهان را بشویید. به بیمار آب فراوان بدهید.به پزشک مراجعه کنید.

روش دفع ضایعات

روش نگهداری

بسته بندی و برچسب گذاری

محل را تهویه نمایید. مایعات ریخته شده را با آب فراون بشویید. مایعات را با خاک اره یا دیگر جاذبهای قابل اشتعال جذب نکنید. در صورت ریزش مایعات ، از تجهیزات کامل تنفسی استفاده کنید.  

جدا از اسیدها نگهداری کنید، در محل خنک ، تاریک و بسته نگهداری کنید.

علامت B,Xi

R:31-36/38

S:1/2-28-45-50

 

 

                                                           اطلاعات مهم

حالت فیزیکی

محلول شفاف کمی زرد رنگ با بوی نافذ

مخاطرات فیزیکی

-

مخاطرات شیمیایی

 

 

این ماده در اثرحرارت ، تماس با اسیدها و تحت تاثیر نور تجزیه می شود و گازهای سمی و خورنده از جمله کلر تولید می کند . این ماده یک اکسید کننده قوی است و با مواد قابل اشتعال و احیا کننده واکنش می دهد. محلول آن در آب یک باز ضعیف است. 

مخاطرات استنشاقی

هیچ مدرکی مبنی بر میزانی که این ماده می تواند در صورت تبخیر در دمای C20 به تراکم زیان آور برسد وجود ندارد.

راه های ورود به بدن

 

این ماده می تواند از طریق استنشاق آئروسل ان و از راه خوراکی جذب بدن شود. 

حدود تماس شغلی

 

 

----

 

اثرات تماس کوتاه مدت

این ماده چشمها، پوست و دستگاه تنفسی را تحریک می کند.   

اثرات تماس بلند مدت

 

تماس طولانی یا مکرر ممکن است باعث حساسیت پوستی شود.  

 

خواص فیزیکی

نقطه جوش :----

نقطه اشتعال : ----

 

 

 

حدود قابل انفجار :---

دانسیته نسبی :1.1  

نقطه ذوب : ----

دمای احتراق خود به خود : ---                      

 

فشار بخار ------

 

 

 

حلالیت در آب:               --    

 

اطلاعات زیست محیطی

این ماده برای آبزیان سمی است.

 

ملاحظات : بسته به درجه تماس شغلی معاینات پزشکی دوره ای ضروری است مواد سفید کننده خانگی حاوی 5% هیپوکلریت سدیم(PH 11 محرک)  و مواد سفید کننده غلیظ حاوی 15-10% هیپوکلریت سدیم (PH13خورنده ) می باشند. لباسهای آلوده را با آب فراوان بشویید. کلرکس و آب ژاول نامهای تجاری این ماده هستند.

 

۱۳٩٠/۱/٢٧ساعت ۸:۱٤ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: