نمونه برداری بوسیله دستگاه Hi-Volume Sampler

انجام می شود . این دستگاه تشکیل شده است از یک محفظه آلومینیومی که دارای درب شیروانی شکل می باشد.یک موتور پمپ با قدرت 750 وات و با ولتاژ 220 تک فاز که داخل بدنه موتور استوانه ای شکل کائوچوئی قرار دارد.یک قیف که دهانه دایره شکل آن به بدنه موتور نصب می شود و روی دهانه مستطیل شکل آن یک توری سیمی با ابعاد810 اینچ نصب شده است بطوریکه وقتی دستگاه درون محفظه آلومینیومی قرار داده می شود ، توری سیمی به شکل افقی می ایستد ،از یک فلومتر جهت تعیین حجم هوای عبوری در مدت نمونه برداری استفاده می شود.

روش سنجش ذرات معلق با توجه به دستگاه ذکر شده ،روش وزن سنجی (Gravimeter ) است . برای نمونه برداری از فیلتر فایبر گلاس 810 اینچ استفاده می شود. این فیلتر به صورت افقی روی توری سیمی قرار می گیرد.

زمان نمونه برداری با توجه به هدف سنجش و معیار مقایسه ای استانداردهای اولیه و ثانویه تعیین می شود. معمولا زمان نمونه برداری 24 ساعت می باشد . ابتدا فیلتر در آزمایشگاه خشک شده و وزن می شود و بعنوان وزن ثانویه در نظر گرفته می شود. اختلاف دو وزن  اولیه و ثانویه فیلتر با وزن ذرات معلق در هوای نمونه برداری برابر است.

بعد از روشن کردن دستگاه زمان نمونه برداری (روز –ساعت – دقیقه ) و فلوی اولیه هوای عبوری را تعیین می کنیم . بعد از پایان نمونه برداری  و قبل از خاموش  کردن دستگاه زمان خاتمه نمونه برداری (روز – ساعت – دقیقه )و فلوی ثانویه را تعیین می کنیم . میانگین فلوی اولیه و ثانویه فلوی متوسط را بر حسب فوت مکعب در دقیقه به ما می دهد. از حاصلضرب فلوی متوسط در زمان نمونه برداری بر حسب دقیقه حجم هوای نمونه برداری بر حسب فوت مکعب بدست می آید ،سپس حجم هوا را به متر مکعب تبدیل می کنیم . برای محاسبه غلظت ذرات معلق بر حسب میکروگرم در متر مکعب کافی است وزن ذرات را بر حجم هوا تقسیم کرد. (لازم به ذکر است حجم هوای نمونه برداری شده پس از استاندارد سازی نسبت به شرایط محیطی نمونه برداری ،در محاسبه غلظت بکار گرفته می شود .

 

زمان نمونه برداری (min )× فلوی متوسط (cfm)=حجم هوای نمونه برداری (ft)

 

حجم هوای عبوری ( ft)    =حجم هوای عبوری (m)

3/35

 

وزن ذرات (میکروگرم )= غلظت ذرات معلق (میکروگرم بر متر مکعب )

حجم هوای عبوری(m )

 

      ×        کالیبراسیون دستگاه نمونه برداری ذرات معلق:

جهت کالیبراسیون دستگاه نمونه برداری ذرات معلق از کیت کالیبراسیون TRIPOD GMW T220 استفاده می شود.

این کیت از یک صفحه تبدیل مستطیل شکل ،یک استوانه اوریفیس (GMW-25 ) و یک مانومتر آبی U شکل که بر حسب اینچ آب مدرج شده است . 6 صفحه سوراخدار (18 و 13 و10 و7 و5 ) سوراخه و یک لوله لاستیکی بطول تقریبی یک متر تشکیل شده است.

      ×        روش کالیبراسیون :

 

جهت کالیبراسیون دستگاه نمونه برداری ذرات معلق و رسم منحنی کار دستگاه به ترتیب زیر عمل می کنیم .

1-  قاب روی توری نگهدارنده فیلتر را بردارید.

2-   صفحه تبدیل GMW-25 را بجای قاب روی نگهدارنده فیلتر ببندید.

3-  صفحه 18 سوراخه را بین صفحه تبدیل و استوانه اوریفیس کال

4-  مانومتر آبی را توسط لوله پلاستیکی به استوانه اوریفیس کالیبراسیون وصل کنید.

5-  موتور پمپ را با برق 220 ولت و 50 هرتز روشن کنید.

6- افت فشار را توسط مانومتر آبی متصل به استوانه اورفیس کالیبراسیون بر حسب اینچ آب و فلوی هوای عبوری را توسط فلومتر بر حسب فوت مکعب در دقیقه بطور همزمان خوانده و یادداشت کنید.

7-  این عمل را با صفحات 13 و10و7و5 سوراخه تکرار کنید.

8- با استفاده از منحنی استاندارد و دستگاه و افت فشار مانومتر فلوی واقعی نظیر هر فلوی خوانده شده را بدست آورید و یادداشت کنید.

9- با اعداد فلوی خوانده شده و فلوی واقعی نظیر منحنی کار دستگاه که یک خط راست می باشد رسم کنید.

10-        کیت کالیبراسیون را از دستگاه جدا کرده و قاب را روی توری نگهدارنده وصل می کنیم ،اینک دستگاه آماده کار می باشد.

11-        با اعداد فلوی خوانده شده و فلوی واقعی نظیر ،منحنی کار دستگاه که یک خط راست می باشد رسم کنید.

12-        کیت کالیبراسیون را از دستگاه جدا کرده و قاب را روی توری نگهدارنده وصل می کنیم ، اینک دستگاه آماده کار می باشد

۱۳٩٠/۱/٢٥ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: