عوامل خطر

R1 = در صورت خشک شدن منفجر و یا قابل انفجار میگردد .

R2 = خطر انفجار بر اثر ضربه ، اصطکاک و تماس با آتش و دیگر منابع جرقه زا وجود دارد .

R3 = فوق العاده خطر انفجار بر اثر ضربه ، اصطکاک و تماس با آتش و دیگر منابع جرقه زا وجود دارد.

R4 = ترکیبات فلزی (‌ Metalic ) قابل انفجار بسیار حساسی را شکل میدهد .

R5 = گرم کردن آن سبب بروز انفجار میشود .

R6 = در حضور یا در غیاب هوا قابلیت انفجار دارد .

R7 = احتمال بروز آتش سوزی وجود دارد .

R8 = در صورت تماس با مواد قابل اشتعال ، خطر بروز آتش سوزی وجود دارد .

R9 = در صورت اختلاط با مواد قابل اشتعال منفجر و یا قابل انفجار میگردد .

R10 = قابل اشتعال است .

R11 = بسهولت قابل اشتعال است .

R12 = فوق العاده قابل اشتعال است .

R13 = گاز مایع ، فوق العاده قابل اشتعال است .

R14 = با آب بشدت واکنش نشان میدهد .

R15 = در تماس با آب ، گازهای قابل اشتعال زیادی را آزاد می نماید .

R15-1 = در تماس با اسیدها ، گازهای قابل اشتعال زیادی را آزاد می نماید .

R16 = در صورت ترکیب با مواد اکسیداسیون منفجر و یا قابل اشتعال میگردد .

R17 = در مجاورت هوا خود به خود قابل اشتعال میگردد .

R18 = احتمال تشکیل مخلوطی از بخار و هوای قابل انفجار یا اشتعال در موقع مصرف وجود دارد .

R19 = ممکن است پراکسیدهای قابل انفجار تشکیل گردد .

R20 = استنشاق آن برای سلامتی زیان آور است .

R21 = تماس آن با پوست زیان آور است .

R22 = خوردن آن زیان آور است .

R23 = استنشاق آن مسمومیت ایجاد میکند .

R24 = تماس آن با پوست مسمومیت ایجاد میکند .

R25 = خوردن آن مسمومیت ایجاد میکند .

R26 = استنشاق آن مسموعیت شدید ایجاد میکند .

R27 = تماس آن با پوست مسموعیت شدید ایجاد میکند .

R28 = خوردن آن مسموعیت شدید ایجاد میکند .

R29 = تماس آن با آب ، گاز سمی متصاعد میکند .

R30 = در موقع مصرف ممکن است شدیدا" قابل اشتعال شود .

R31 = تماس آن با اسیدها ، گازهای سمی آزاد میکند .

R31-1 = تماس آن با قلیاها ، گازهای سمی آزاد میکند .

R32 = تماس آن با اسیدها ، گازهای شدیدا" سمی آزاد میکند .

R33 = خطر عوارض جانبی برای سلامتی دارد .

R34 = سبب سوختگی میشود .

R35 = سبب سوختگی شدید میشود .

R36 = سبب سوزش یا تحریک سیستم تنفسی میشود .

R37 = سبب سوزش یا تحریک سیستم تنفسی میشود .

R38 = سبب سوزش یا تحریک پوست میشود .

R39 = خطر جدی بروز صدمات علاج ناپذیر وجود دارد .

R40 = احتمال بروز صدمات علاج ناپذیر وجود دارد .

R41 = خطر صدمه به چشم ها وجود دارد .

R42 = احتمال بروز حساسیت از طریق استنشاق وجود دارد .

R43 = احتمال بروز حساسیت از طریق تماس با پوست وجود دارد .

R44 = خطر انفجار بر اثر ایجاد گرما در فضای بسته وجود دارد .

R45 = احتمال بروز سرطان

R46 = احتمال بروز صدمه ژنتیک ارثی

R47 = احتمال بروز نقص در جنین

R48 = خطر بروز صدمه جدی به انسان از باز گذاشتن طولانی آن

۱۳٩٠/۱/٢۱ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: