فلزات سنگین از جمله آلاینده‏های زیست محیطی هستند که مواجهه انسان با بعضی از آنان از طریق آب ومواد غذایی می‏تواند مسمویت‏های مزمن و بعضاً حاد خطرناکی را ایجاد نمایند که از جمله آنان می‏توان به فلزاتی نظیر سرب، کادمیوم، جیوه، نیکل و روی در انواع نان وسرب، کادمیوم، جیوه، آلومینویم، آرسنیک، روی، مس و آهن در انواع نمک اشاره کرد. بدین جهت مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران طی مطالعه‏ای مقطعی (Cross Sectional) به بررسی فلزات سنگین در42 نمونه نان از هفت نوع نان مصرفی (نان‏های سنگک، بربری، تافتون، لواش، ماشینی، حجیم و فانتزی) و 60 نمونه نمک از نمونه‏های عرضه شده در بازار (نمک آشپزخانه و نمک سفره در بسته‏های 600- 500 گرمی) در منطقه 17 تهران پرداخت. نتایج حاصله بیانگر وجود بیشترین آلودگی سرب در نان سنگک (51/0 میلی گرم در کیلوگرم) و کمترین میزان آلودگی در نان بربری (26/0 میلی‏گرم در کیلوگرم) است. در مورد فلز نیکل نیز نان تافتون دارای بالاترین غلظت و نان فانتزی دارای پایین‏ترین غلظت بود. همچنین اطن مطالعه نشان داد که میانگین غلظت فلز کادمیوم  با بیشترین میزان آلودگی در نان لواش (65/0 میلی‏گرم در کیلوگرم) و کمترین آلودگی در نان بولکی (23/0 میلی‏گرم در کیلوگرم) است.
 مطالعه کنندگان نتیجه گرفتند که میزان سرب، کادمیوم و نیکل در نان‏های مصرفی منطقه 17 شهرتهران از گرچه کمتر از حد استانداردهای ایران است ولی از استاندارهای جهانی قدری بالاتر است. با توجه به اینکه نان غذای اصلی مردم ایران را تشکیل می‏دهد پایش میزان فلزات سنگین در نان و نمک مصرفی و استفاده از سیستم کنترل بهداشتی
HACCP در کلیه مراحل تولید گندم، آرد، نان و نمک توصیه شده است.

۱۳٩٠/۱/۱٧ساعت ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: