بخش اول : مشخصات ماده

نام : روغن ها

اسامی مترادف/ فرمول شیمیایی : روغنهای موتور ، کمپرسور ، انتقال حرارت ، دنده

آدرس سازنده/ تهیه کننده : _____


بخش دوم : خطرات و مقادیر آن

حد مجاز 8 ساعته: _____       حد مجاز تماس کوتاه مدت : _____

غلظت تقریبی : _____

بخش سوم : مشخصات فیزیکی

نقطه جوش °C615-340             نقطه ذوب :-36°C                  نقطه انجماد : :-36°C   

حلالیت در آب : غیر قابل حل        وزن مخصوص : 91/0-86/0        وزن مولکولی : ___

چگالی بخار  : بزرگتر از یک           فشار بخار : کمتر از kpa 1         میزان تبخیر : کمتر از 1/0

حالت فیزیکی : مایع                         بو و شکل ظاهری : با بوی هیدروکربن    نفتی – قهوه ای تیره

بخش چهارم : اطلاعات آتش سوزی و انفجار

نقطه آتش سوزی : Cº240-200         حد پایین انفجار :               دمای خود اشتعالی : بیش از  Cº300

حد بالای انفجار : ____

مواد خاموش کننده : از پودر خشک ، CO2 ، فوم و اسپری آب استفاده کنید .

خطرات انفجار و آتش سوزی : ____

روش ویژه اطفاء حریق : آب یا فوم موجب سر رفتن یا پاشیدن روغنها به بیرون می شود.از آب برای خنک کردن مخازنی که در معرض آتش سوزی قرار دارند ، استفاده کنید . اسپری آب ممکن است برای شستن نشتی استفاده شود .

سایر اطلاعات : بدلیل تولید CO2,CO هنگام آتش سوزی در محیطهای سربسته بدون دستگاه تنفسی وارد نشوید

بخش پنجم : اطلاعات مربوط به واکنش ماده

ثبات / پلی مریزاسیون : این مواد پایدار بوده و پلی مریزاسیون خطرناک واقع نمی شود .

نا سازگاری شیمیایی : با مواد اکسید کننده قوی ناسازگار می باشد

تولید مواد خطرناک در اثر تجزیه : در اثر تجزیه گازها و بخارات خطرناک دی اکسید کربن (CO2) و بدلیل احتراق ناقص منواکسید کربن (CO) تولید می شود 

بخش ششم : اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی

راههای ورودی :

تماس پوستی - استنشاق - تماس چشمی - گوارش

اثرات حاد : باعث التهاب خفیف چشم و بلع آن باعث مسمومیت می شود .

اثرات مزمن : تماس های مکرر با پوست موجب التهاب آن می شود .

عوارض ماده :

سرطان زایی : o           ناهنجاری زایی : o              اثرات تولید مثل : o                  جهش زایی : o

کمک های اولیه

چشم ها : شستشوی سریع چشم ها حداقل به مدت 15 دقیقه . درصورت لزوم به چشم پزشک مراجعه کنید .

پوست : شستشوی سریع پوست با آب و صابون به مقدار زیاد و چنانچه التهاب پوست توسعه یافت به پزشک مراجعه کنید .

استنشاق : انتقال مصدوم به هوای تازه و دادن تنفس مصنوعی در صورت لزوم . اگر تنفس مشکل است به او اکسیژن بدهید . به پزشک مراجعه کنید .

گوارش : به شخص بیهوش چیزی نخورانید به شخص هوشیار آب زیادی داده و او را وادار به استفراغ نکنید به پزشک مراجعه کنید .

بخش هفتم : روش جمع آوری ضایعات ناشی از نشتی و ریخت و پاش

نشتی : نشتی را فوراً در کوچکترین مکان جمع آوری کنید.منابع جرقه را دور کنید . نشتی را با روشهایی مانند مکش ، خلاء و وسایل مکانیکی بازیافت کنید.سیالات باقیمانده را بوسیله مواد جاذب بازیافت کنید.محصول غیر قابل بازیافت ، خاک آلوده و مواد دیگر را باید در ظروف مناسب جمع آوری ضایعات جا داد . از ریختن ضایعات به رودخانه و مسیرهای آبرو خوداری نمایید. 

جمع آوری ضایعات : تا جائیکه مقدور می باشد ضایعات را بازیافت کنید . جمع آوری و انباشت ، حمل و نقل و بازیافت ضایعات باید مطابق با قوانین محلی باشد .

بخش هشتم : پیشگیری و حفاظت ویژه

وسایل حفاظت فردی :

دستکش- دستگاه تنفسی-عینک-  کفش ایمنی- لباس حفاظتی

سایر تجهیزات : _____

روش انبار کردن : در ظروف دربسته و به دور از گرما ، جرقه ، شعله و عوامل اکسید کننده نگهداری شود .

کنترل مهندسی : ایجاد تهویه مناسب در محل                      

اطلاعات مخصوص حمل و نقل : با احتیاط حمل شود .

۱۳۸٩/۱٢/٢٧ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: