بخش اول : مشخصات ماده

نام : گریس

اسامی مترادف/ فرمول شیمیایی : انواع گریس ها

آدرس سازنده/ تهیه کننده : _____

بخش دوم : خطرات و مقادیر آن

حد مجاز 8 ساعته: _____       حد مجاز تماس کوتاه مدت : _____


غلظت تقریبی : _____

 بخش سوم : مشخصات فیزیکی

نقطه جوش : بیش از  °C149            نقطه ذوب : ___                  نقطه انجماد : ___

حلالیت در آب : غیر قابل حل            وزن مخصوص : 05/1-87/0        وزن مولکولی : ___

چگالی بخار  : بیش از 5                   فشار بخار : کمتر از mHg 5         میزان تبخیر : کمتر از 1

حالت فیزیکی : شبه جامد روان                     بو و شکل ظاهری : با بوی خفیف هیدروکربن   نفتی – قهوه ای

بخش چهارم : اطلاعات آتش سوزی و انفجار

نقطه آتش سوزی : Cº91         حد پایین انفجار : ____              دمای خود اشتعالی : ____

حد بالای انفجار : ____

مواد خاموش کننده : از پودر خشک ، CO2 ، فوم و اسپری آب استفاده کنید .

خطرات انفجار و آتش سوزی : ____

روش ویژه اطفاء حریق : از آب به جز حالت اسپری استفاده نکنید . از آب برای خنک کردن مخازنی که در معرض آتش سوزی قرار دارند ، استفاده نکنید . اسپری ممکن است برای شستن نشتی استفاده شود .

سایر اطلاعات : استفاده از دستگاه تنفسی

بخش پنجم : اطلاعات مربوط به واکنش ماده

ثبات / پلی مریزاسیون : این مواد پایدار بوده و پلی مریزاسیون خطرناک واقع نمی شود .

نا سازگاری شیمیایی : با مواد اکسید کننده قوی ناسازگار می باشد

تولید مواد خطرناک در اثر تجزیه : در اثر تجزیه گازها و بخارات خطرناک دی اکسید کربن (CO2) و بدلیل احتراق ناقص منواکسید کربن (CO) تولید می شود 

بخش ششم : اطلاعات مربوط به خطرات بهداشتی

راههای ورودی :

تماس پوستی - استنشاق - تماس چشمی - گوارش

اثرات حاد : باعث التهاب خفیف چشم و بلع آن باعث مسمومیت می شود .

اثرات مزمن : تماس های مکرر با پوست موجب التهاب آن می شود .

عوارض ماده :

سرطان زایی : -           ناهنجاری زایی : -             اثرات تولید مثل : -                  جهش زایی : -

کمک های اولیه

چشم ها : شستشوی سریع چشم ها حداقل به مدت 15 دقیقه . درصورت لزوم به چشم پزشک مراجعه کنید .

پوست : شستشوی سریع پوست با آب و صابون به مقدار زیاد و چنانچه التهاب پوست توسعه یافت به پزشک مراجعه کنید .

استنشاق : انتقال مصدوم به هوای تازه و دادن تنفس مصنوعی در صورت لزوم . اگر تنفس مشکل است به او اکسیژن بدهید . به پزشک مراجعه کنید .

گوارش : به شخص بیهوش چیزی نخورانید به شخص هوشیار آب زیادی داده و او را وادار به استفراغ نکنید به پزشک مراجعه کنید .

بخش هفتم : روش جمع آوری ضایعات ناشی از نشتی و ریخت و پاش

نشتی : نشتی را فوراً در کوچکترین مکان جمع آوری کنید.منابع جرقه را دور کنید . نشتی را با روشهایی مانند مکش ، خلاء و وسایل مکانیکی بازیافت کنید.سیالات باقیمانده را بوسیله مواد جاذب بازیافت کنید.محصول غیر قابل بازیافت ، خاک آلوده و مواد دیگر را باید در ظروف مناسب جمع آوری ضایعات جا داد . از ریختن ضایعات به رودخانه و مسیرهای آبرو خوداری نمایید. 

جمع آوری ضایعات : تا جائیکه مقدور می باشد ضایعات را بازیافت کنید . جمع آوری و انباشت ، حمل و نقل و بازیافت ضایعات باید مطابق با قوانین محلی باشد .

 بخش هشتم : پیشگیری و حفاظت ویژه

وسایل حفاظت فردی :

دستکش - دستگاه تنفسی - عینک - کفش ایمنی - لباس حفاظتی

سایر تجهیزات : _____

روش انبار کردن : در ظروف دربسته و به دور از گرما ، جرقه ، شعله و عوامل اکسید کننده نگهداری شود .

کنترل مهندسی : ایجاد تهویه مناسب در محل                       

اطلاعات مخصوص حمل و نقل : با احتیاط حمل شود .

۱۳۸٩/۱٢/٢٧ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: