انگشتان دست

انگشتان پا

 

شست

سبابه

وسطی

چهارم

کوچک

 

انگشت شست پا

چهار انگشت دیگر

بند اول

300

100

75

60

50

بند اول

150

35

بند دوم

-

200

150

120

100

بند دوم

100

75

بند آخر

600

400

300

240

200

بند آخر

300

150

استخوان کف دست

800

600

500

450

400

استخوان کف پا

600

350

مچ دست

3000

مچ پا

2400

 
 

دست

پا

 

 

بازو

4500

ران

4500

کوری چشم

1800

ساعد

3600

ساق

3000

کوری دو چشم

6000

مرگ یا از کار افتادگی دائم

6000

کری یک گوش

600

کری هر دو گوش

3000

فتق غیر قابل علاج

85

 
ساعات از دست رفته در اثر حادثه:
 
 

عنوان

ساعت(از دست رفته)

مرگ یا از کار افتادگی

48000

قطع بازو از بالای آرنج

 

قطع بازو از زیر آرنج

28800

قطع دست

24000

قطع شصت

4800

قطع شصت و یک انگشت

14600

قطع یا از کار افتادگی یک انگشت

2400

قطع 2 انگشت

6000

قطع 3 انگشت

9600

قطع 4 انگشت

14400

قطع ران

36000

قطع ساق پا

26000

قطع هر انگشت پا

----

کوری کامل 1 چشم

1440

کوری کامل 2 چشم

48000

کری کامل 1 گوش

4800

کری کامل 2 گوش

24000

 
۱۳۸٩/۱٢/٢٧ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: