حفاظ رو گوشی(Ear  muff)

این و سیله شامل یک محافظ است که روی لاله هر دو گوش را کاملاًمی پوشاند این حفاظها براساس مشخصات فنی خود در فرکانسهای مختلف مقادیر متفاوتی را کاهش می دهند. نکته بسیار مهم در انتخاب این نوع گوشی ،کیفیت آنها است و در صو رتی که مشخصه فنی کنترل صدا در آنها اعلام و یا به تأیید مراجع رسمی نرسیده باشد ارزش حفاظتی ندارند.

2-   حفاظ توگوشی یا پلاک گوش ( Earplug)

 این وسیله یک جسم نرم قابل اتساع و در عین حال مؤثر در کنترل صدا می باشد که کاملاً در داخل مجرای گوش قرار می گیرد و می تواند به میزان قابل توجهی صدا را کاهش دهد. انواعی که امروزه بکار می رود، معمولاً از جنس پلاستیک ،نئوپرن یا چوب پنبه ای است که در خلل و فرج آن موم تزریق شده است.

مشکلات پلاک های گوش

الف-خارش گوش

برخی از افراد استفاده کننده به دنبال استفاده از محافظ های شنوایی ممکن است دچار خارش گوش شوند. این افراد اکثراً از مشکلات زمینه ای پوستی بخصوص درماتیت سبورئیک رنج می برند خارش بوجود آمده از التهاب حاصل از رشد بعضی از گونه های قارچی ناشی می شود که خوشبختانه با آموزش بهداشت استفاده صحیح و تأکید بر شست و شوی هر روزه ونیز بکارگیری یک دوره درمان با داروهای ضد قارچ کورتیکو استروئیدی می توانند از این نوع گوشی استفاده کنند.

ب-تراکم جرم گوش

در برخی از افراد استفاده کننده که ترشحات طبیعی گوش آنها (سرومن) غلیظ تر از حد عادی است، استفاده از این محافظ ها سبب فشردگی سرومن وبروز پاره ای مشکلات می شود که در این خصوص شستشوی گوش لازم است.

 

3- حفاظ توام

 در برخی موارد لازم است جهت رسیدن به نتیجه مطلوب ،بطور همزمان از حفاظ توگوشی و روگوشی با هم استفاده گردد که البته این روش برای کارگر ناراحت کننده خواهد بود.

4-کلاه محافظ(Helmets)

 برای برخی مشاغل که امکان بروز صدمات مکانیکی به سرنیز موجود است و همچنین برای کنترل انتقال صوت از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در برابر صدمات موج صوتنی گروهی از حفاظها را بصورت کلاه محافظ عرضه نموده اند این نوع برای مشاغل معدودی بکار می رود.                                     

نسبت کاهش صدا (NRR)Noise   Reduction     Rate

بیشتر وسایلی که امروزه بکار می رود حدوداً 15 تا 30 دسی بل سرو صدا را کاهش می دهند. چناچه از ترکیب پلاک گوش و گوشی استفاده شود، تقریباً 5تا 10 دسی بل به      کار ایی وسایل افزوده خواهد شد.

قابلیت حفاظتی کلیه وسایل حفاظت شنوایی با واحدNNR بیان می شود اگر تراز صدای محیط بر مبنای مقیاس سنجشC اعلام گردد، میزانNNR را تقسیم بر 2 کرده و حاصل از شدت صوت محیط کسرمی گردد. بدین ترتیب شدت صوت ارائه شده میزان مواجهه را نشان می دهد. مثلاً اگر تراز صدای محیط بر مبنای مقیاس سنجشC،105دسی بل و            NNR وسیله حفاظت فردی 28 باشد، شدت صوتی که به گوش رسیده برابر خواهد بود با :         [دسی بل 91= (28:2) 105]

اگر تراز صدای محیط بر مبنای مقیاس سنجشA بیان شود طبق قرارداد ابتدا 7 واحد از عدد NNR کم کرده وحاصل بر 2 تقسیم می شود.مثلاً اگر شدت سرو صدای محیط 100    دسی بل و NNRوسیله 27 باشد صوتی که به گوش کارگر می رسد برابر خواهد بود با :

دسی بل 90= [ 2: (7-27)] 100

اگر از ترکیب پلاک و گوشی استفاده شود، ابتدا NNRوسیله قوی تر را اصلاح کرده و سپس 5 دسی بل به NNR اصلاح شده و سیله قوی تر اضافه می شود.مثلاً اگر شدت صوت 100 دسی بل باشد واز پلاک وگوشی با NNRبترتیب 10و 30 دسی بل، توأماً استفاده شود، شدت صوتی که به گوش رسیده برابر خواهد بود با :

15 =2-30= NNR وسیله قوی       

NNR  مجموع دووسیله 20 =5+15       

شدت صوت رسیده به گوش دسی بل80 =20-100

        البته کلیه مقادیر فوق قرار دادی می باشد.

۱۳۸٩/۱٢/٢٧ساعت ٤:٢٩ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: