در عملیات تولید پارچه در سالنهای ریسندگی و بافندگی برای حفظ کیفیت محصول رطوبت نسبی در حد بالایی نگاه داشته می شود. ورطوبت را  نمی توان حذف نمود، لذا جهت کاهش بار گرمایی در این سالنها از روش تهویه عمومی و وارد نمودن هوای تازه با دمای کمتر به داخل سالن استفاده می شود.

اما در واحد رنگرزی رطوبت چندان مهم نبوده وجهت حذف آن از روشهای زیر استفاده  می شود.

گرفتن رطوبت هوا با استفاده از تکنیک های تبرید، جذب و جذب سطحی صورت می گیرد. این فنون می توانند به تنهایی (توأم) یکدیگر بکار گرفته شوند.

1-               تبرید

 حذف رطوبت به روش تبرید عبارت است از سرد کردن هوا و رساندن دمای آن به دمای کمتر از دمای نقطه شبنم روشهای متداول جهت رسیدن به این منظور عبارتند از:

 انبساط مستقیم ، اسپری آب سرد و گردش آب سرد در حلقه های مارپیچ.

2-               جذب

 گرفتن رطوبت ازمحیط را می توان بااستفاده ازفرایندهای جذب به انجام رسانید مواد جاذب مورداستفاده ممکن است جامد ( نظیر کلرید کلسیم) یا مایع ( نظیر کلرید لیتیم و برمید لیتیم و اتیلن گلیکول ) باشند. این مواد ظرفیت زیادی برای گرفتن و نگهداری رطوبت دارند، اما جذب رطوبت سبب میشود که از نظر خصوصیات فیزیکی یا شیمیایی یا هر دو تغییر نمایند.

3-               جذب سطحی

 جذب سطحی رطوبت بر روی مواد جامد یکی دیگر از روشهای گرفتن رطوبت از هوای محیط می باشد. در این روش ،رطوبت در نتیجه عبور هوا از روی جاذبهای سطحی گرفته شده و در سطح جاذب تجمع می یابند. در نتیجه این فرایند هیچگونه تغییر فیزیکی و یا شیمیایی در جاذب صورت نگرفته و با حرارت دادن ماده جاذب می توان مجدداً رطوبت را از آن جدا ساخته و فعال نمود.

معمول ترین موادی که قدرت جذب سطحی و استفاده وسیعی دارند،سلیکاژل و آلومین فعال می باشند.

مهندس صفری

۱۳۸٩/۱٢/٢٧ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: