بعد از استقرار نظام مدیریت ایمنی و احساس نیاز به حفاظت از  محیط زیست و آشکار شدن معیارهای اساسی بجز تولید همانند توسعه پایدار ُ 

 صنایع برای یکپارچه کردن و رسیدن به دید منطقی و فراگیر در زمینه ایمنی ، بهداشت و محیط زیست الگوی نظام واحدی برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند . که به دلیل پیوستگی و در هم تنیدگی این معقوله ها  نظامی واحد به نام HSE تشکیل شد. در برخی صنایع نیز کنترل کیفیت نیز به این مجموعه اضافه گردید  HSEQ

دید مدیریتی و فرا بخشی در این زمینه باعٍث کارایی این ۳ معقوله خواهد شد.

محیط ناسالم و غیر ایمن باعث به خطر افتادن سلامتی و بالا رفتن ضریب خطای انسانی می شود.خطای انسانی باعث شکست فعالیتهای ایمنی خواهد شد و حادثه بوجود می آید. حادثه باعث تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع انسانی میشود و این خود آغاز چرخه ایی دیگر خواهد شد. که به انسان ناسالم میانجامد.

HSE مدیریتی برای پوشاندن نقاط ضعف یک مجموعه خواهد بود.

ISO

حرکت بسوی یکپارچه سازی نظامهای مدیریتی باعث بوجود آمدن مجموعه استانداردهای ISO گردید .پس از موفقیت مجموعه 9000  ISO  سازمان جهانی بران شد تا در زمینه محیط زیست و ایمنی نیز استاندارد تهیه نماید .

ارتباط بین HSE و مجموعه قوانین ISO یک مولفه دو سویه است و یک سازمان بدون استقرار نظام HSE قادر  به پیاده کردن مجموعه استاندارد ۱۴۰۰۰و ۱۸۰۰۰OHSAS نخواهد بود از طرفی مجموعه استاندارد ISO باعث یکپارچه شدن مدیریت HSE  و قابل ارزیابی شدن این مجموعه خواهد شد

نظام مدیریتHSE سعی در بهبود وضعیت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست یک مجموعه دارد و مجموعه استانداردهای ۱۴۰۰۰و۱۸۰۰۰OHSAS الزاماتی رابرای این معقوله ها پیش بینی کرده است .

 طرح ریزی و داشتن برنامه ای مشخص و  از پیش تدوین شده  از شرطهای ISO  میباشد و مدیریت HSE را در شناسایی راه درست یاری می نماید. داشتن خط مشی زیست محیطی و ایمنی برای یک مجموعه  افقهای دید را روشن مینماید و استقرار چرخه PDCA  (طرح ریزی - انجام - بررسی - اقدام و بازنگری ) باعث پویایی مجموعه و بهبود مستمر خواهد شد

شناخت جنبه های مختلف کار از نظر HSE و حرکت به سوی بهبود مستمر از اهداف استاندارد کردن روشهای اجرایی است

بعد از شناخت مجموعه و بررسی تحلیلی وضعیت موجود مدیریت باید سرسپردگی و تعهد خود را اثبات نماید و این اولین قدم در استقرار سیستم است.که بوجود آورنده خط مشی مجموعه است . و افق دید را مشخص مینماید .

در مرحله طرح ریزی و مدون کردن فرایندها باید دقت شود و شاخصها که از مهمترین قسنت فرایند است به خوبی تشخیص داده شود که معیار درستی برای ارزیابی صحیح فرآیند بوجود آورد .

۱۳۸٩/۱٢/٧ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ توسط حمیدرضا نظرات ()
تگ ها: